หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
    
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปิดปรับปรุงหอประชุมปาริชาต เพื่อซ่อมแซมในระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยสัญจร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
ขออภัยผู้ใช้ หอประชุมปาริชาต เนื่องจากมีการปิดปรับปรุงหอประชุมเพื่อซ่อมแซมในระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยสัญจร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยเป็นอย่างสูง


 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555