หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
    
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใช้งานประชุมทางไกล ขอให้จองห้องทุกห้องที่ใช้ในระบบจองของแต่ละห้อง ซึ่งระบบแยกกันไม่ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลเดียวกัน
 
เนื่องจากเป็นการพัฒนาโดยสำนักคอมพิวเตอร์ที่ยังต้องปรับปรุงในอนาคตให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลเดียว สามารถทำจองที่เดียว แต่ปัจจุบันยังทำไม่ได้ ด้วยข้อจำกัดหลายปัจจัย ดังนั้น ใช้ประชุมกี่ห้องขอให้จองในระบบจองของทุกที่ หรือติดต่อจองด้วยตนเองทุกห้อง จึงเรียนมา และขออภัยในความไม่สะดวกครับ


 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555