หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
    
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง แก้ไขได้หมด โดยเข้าไปที่เมนู "แก้ไข/ยกเลิก" ไม่ต้องยกเลิกแล้วจองใหม่ ซึ่งบ่อยครั้งมีการขอแทรกงานประชุมโดยหน่วยงานอื่นในช่วงเวลาที่ถูกจองไว้แล้ว
 
ซึ่งบ่อยครั้งมีการขอแทรกงานประชุมโดยหน่วยงานอื่นในช่วงเวลาที่ถูกจองไว้แล้ว ก็ให้ผู้จองรายเดิมแก้ไข และให้ผู้จองรายใหม่เข้ามาจองได้ปกติ


 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555