หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
    
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนบุคลากรที่จองเข้ามาใช้งานห้องประชุม SC216
 
ห้องประชุม SC216 สามารถใช้ประชุมทางไกลได้เพียง 2 ทางเท่านั้น จะประชุมสงขลา - พัทลุง - กรุงเทพฯ แบบ 3 ทางไม่ได้ จึงเรียนบุคลากรทุกคนทราบ


 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555