หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
    
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนแจ้ง บุคลากรที่จองใช้ห้องประชุม SC216
 
เนื่องจากตอนนี้อุปกรณ์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ชำรุด สามารถใช้งานได้เฉพาะการสนทนาเท่านั้น


 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555