หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
 
แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนขนุน จะทำการดับไฟเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟ เพิ่มวงจรไฟฟ้า รองรับการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. มีผลให้อาคารต่างๆในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยต่อความไม่สะดวกในครั้งนี้


 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304