หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการห้องประชุมอาคารบริหารฯ และอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
 
https://goo.gl/forms/oSHbmrD3VmFMQ6ZJ2


 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304