หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ห้องประชุมทุกท่าน
 
จองห้องประชุมแล้วมีการยกเลิกการใช้ห้อง กรุณายกเลิกการจองในระบบและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โสตฯด้วยคับ โทร. 7201


 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304