หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โสตประจำห้องประชุมก่อนทุกครั้ง ที่จะนำอุปกรณ์ใดๆ มาติดตั้งในห้องประชุม
 
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ประจำห้องประชุม และกระทบการใช้งาน หากไม่แจ้งจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น และขอให้ผู้ใช้ห้องรับผิดชอบในปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบห้องประชุม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด


 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304