หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใช้ระบบประชุมทางไกล (TeleConference)โปรดระบุห้องปลายทางให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณ
 
ปัญหาที่ผ่านมา หลายครั้งที่ผู้ใช้เกิดปัญหาในระบบจอง และ/หรือระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน จึงเกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่ในการเชื่อมต่อระบบทางไกล ล่าช้า เสียเวลามาก จึงขอความร่วมมือให้ผู้ขอใช้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นห้องทางไกล หรืออุปกรณ์โสตฯ ทั้งนี้จะได้ไม่ทำให้งานประชุมของท่านสะดุด ขัดข้องไปด้วย ขอบคุณครับ


 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304