หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนชื่อเรียกห้องประชุมภายในอาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ตามที่ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ได้ดำเนินการจัดประกวดตั้งชื่อห้องประชุมภายในอาคารบริหารและสำนักงานกลางไปแล้วนั้น บัดนี้ทางฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อเรียกห้องประชุมดังนี้ ห้องประชุม 1 ขนาด 20 ที่นั่ง เปลี่ยนเป็น ห้องดอกพะยอม ห้องประชุม 2 ขนาด 30 ที่นั่ง เปลี่ยนเป็น ห้องปาริฉัตร ห้องประชุม 3 ขนาด 12 ที่นั่ง เปลี่ยนเป็น ห้องสัตตบงกช จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์โดยทั่วกัน


 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304