หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
งดการใช้ห้องเรียนตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2560
 
ซ่อมแซมถังเก็บน้ำภายในอาคาร และเคลียห้องเรียนหลังจากที่เป็นที่พักนัก๊ฬาพร้อมด้วยล้างเครื่องแอร์


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555