หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
งดจองห้องเรียนตั้งแต่ 5 มิ.ย - 30 มิ.ย 60
 
เพื่อเตรียมจัดสถานที่ ที่พักนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555