หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความกรุณา ใส่เบอร์มือถือในการจอง
 
ขอความกรุณา ผู้จองห้องเรียนผ่านระบบ ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือด้วย เพิื่อสะดวกในการติดต่อกรณีห้องไม่ว่าง


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555