หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อภายใน 7457
 
แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อภายใน ระบบจองห้องเรียน วิทยาเขตสงขลา เดิม 7322 เป็น 7457


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555