หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องการเรียนการสอนทางไกล(IT) รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ของ Apple แล้ว
 
     ห้องการเรียนการสอนทางไกล(IT) สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
รองรับเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ ของ Apple ต่างๆ ดังต่อไปนี้
          Mac (with Mini DisplayPort)
          iPad (4th generation,mini,mini with Retina display,Air)
          iPhone (5,5c,5s)
          iPod (touch 5th Generation)


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555