หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปิดให้บริการห้องการเรียนการสอนทางไกล(IT) สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
 
ขณะนี้ ห้องการเรียนการสอนทางไกล(IT) สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ปรับปรุงเก้าอี้ในห้องเสร็จแล้ว สามารถทำการจองได้ตั้งแต่ วันที่ 27 มกราคม 2557 เป็นต้นไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555