หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบจองห้องเรียนอาคารเรียนรวม วิทยาเขตพัทลุง พร้อมเปิดใช้งานแล้วครับ
 
ขณะนี้ได้เพิ่มตารางหลักในระบบเป็นที่เรียบร้อย ระบบจองห้องเรียนอาคารเรียนรวม วิทยาเขตพัทลุง จึงพร้อมเปิดใช้งานแล้วครับ


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555