หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
งดจองห้องประชุมMF1200 และMF2200 ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 30เมษายน
 
งดจองห้องประชุม MF1200 และMF2200 ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 30เมษายน 2555 เนื่องจากมีการปรับปรุงซ่อมแซมภายในห้องประชุม หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ภาระกิจทะเบียนนิสิตฯ(บริการโสตฯ) หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7713


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555