หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ งดให้บริการห้อง IT สำหรับ การสอนชดเชย ในทุกวันพุธบ่าย
 
ประกาศ งดให้บริการห้อง IT สำหรับ การสอนชดเชย ในทุกวันพุธบ่าย


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555