หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   
 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
 
งดจองห้องเรียนวันพุธ ช่วงบ่าย   (ประสิทธ์ จรัสด้วง:7 พ.ย. 2560)
 
งดการใช้ห้องเรียนตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2560   (คุณปณิตา สุชลธารา:4 ก.ค. 2560)
 
งดจองห้องเรียนตั้งแต่ 5 มิ.ย - 30 มิ.ย 60   (คุณปณิตา สุชลธารา:17 พ.ค. 2560)
 
งดจองห้องเรียน 414,415,422-423   (คุณภานุมาศ บุญขวัญ:17 ม.ค. 2560)
 
ขอความกรุณา ใส่เบอร์มือถือในการจอง   (คุณภานุมาศ บุญขวัญ:29 ก.ย. 2558)
 
แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อภายใน 7457   (คุณภานุมาศ บุญขวัญ:28 พ.ค. 2557)
 
ห้องการเรียนการสอนทางไกล(IT) รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ของ Apple แล้ว   (คุณอนุชา วิปุลากร:3 มีค. 2557)
 
แจ้งเปิดให้บริการห้องการเรียนการสอนทางไกล(IT) สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา   (คุณอนุชา วิปุลากร:23 ม.ค. 2557)
 
งดให้บริการห้องการเรียนการสอนทางไกล(IT)   (คุณอนุชา วิปุลากร:1 พ.ย. 2556)
 
งดจองห้องประชุม MF1200 ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 30เมษายน 2556   (คุณกีรติ อุภัยพากย์:14 ม.ค. 2556)
 
ระบบจองห้องเรียนอาคารเรียนรวม วิทยาเขตพัทลุง พร้อมเปิดใช้งานแล้วครับ   (คุณกีรติ อุภัยพากย์:13 พ.ย. 2555)
 
ยังไม่พร้อมเปิดบริการระบบจองห้องเรียนอาคารเรียนรวม วิทยาเขตพัทลุง   (คุณกีรติ อุภัยพากย์:7 พ.ย. 2555)
 
งดจองห้องประชุมMF1200 และMF2200 ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 30เมษายน   (คุณกีรติ อุภัยพากย์:20 ม.ค. 2555)
 
ประกาศ งดให้บริการห้อง IT สำหรับ การสอนชดเชย ในทุกวันพุธบ่าย   (คุณอนุชา วิปุลากร:7 ก.ย. 2554)
 
ข้อปฏิบัติ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง การขอใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอนและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔
* เฉพาะห้องของสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง 

ตารางหลัก

วัน : อาคาร : ห้อง :
* ทำการเลือกอาคารก่อนเลือกห้อง

 

 ข้อมูลห้องเรียน 
       อาคาร 17 ; ผู้ดูแลห้องเรียน 1.นายธรรมปณต จิตตพันธ์ โทร ภายใน 7455 มือถือ 0987303590 2.นายอนุพงศ์ พัดสี ภายใน 7456 มือถือ 0828308942
จำนวนห้องเรียน ทั้งหมด 20 ห้อง ดังนี้

- ชั้น 3 มี 16 ห้อง คือ ห้องเรียน 17302 – 17317 ความจุ 50,80 และ 120 คน
ห้องเรียน 17302 - 17308 ความจุ 80 คน
ห้องเรียน 17309 - 17313 ความจุ 120 คน
ห้องเรียน 17314 - 17317 ความจุ 50 คน
โปรเจ็คเตอร์ ,จอรับภาพ 120 นิ้ว ,วิชช่วล ,คอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียง(ไมโครโฟนสาย 1 ตัว,ไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว) และกระดานไวท์บอร์ด

- ชั้น 5 มี 4 ห้อง คือ ห้องเรียน 17502 – 17505 ความจุ 120 คน โปรเจ็คเตอร์ ,จอรับภาพ 120 นิ้ว ,วิชช่วล ,คอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียง(ไมโครโฟนสาย 1 ตัว,ไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว) และกระดานไวท์บอร์ด

* ยังมีห้องเรียนที่กำลังปรับปรุงอีก 12 ห้อง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้ในเร็วๆ นี้
 
       อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ; ผู้ดูแลห้องเรียน 1.นายประสิทธ์ จรัสด้วง
มือถือ 087-5439407 2. นายธีรวุฒิ สุขผอม มือถือ 080-1363632 โทรภายใน. 7713
จำนวนห้องเรียน ทั้งหมด 16 ห้อง ดังนี้
- ชั้น 2 มี 8 ห้อง คือ ห้องเรียน MF 1200 – MF 1208 และ MF 2200
ห้อง MF 1201 – MF 1208 ความจุ 60 คน โปรเจ็คเตอร์ ,จอรับภาพ 120 นิ้ว ,วิชช่วล ,คอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียง(ไมโครโฟนสาย 1 ตัว
ห้อง MF 1200 ความจุ 200 คน โปรเจ็คเตอร์ ,จอรับภาพ 300 นิ้ว ,วิชช่วล ,คอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียง(ไมโครโฟนสาย 1 ตัว และไมโครโฟนไร้สาย 1 ตัว)
ห้อง MF 2200 ความจุ 400 คน โปรเจ็คเตอร์ ,จอรับภาพ 500 นิ้ว ,วิชช่วล ,คอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียง(ไมโครโฟนสาย 3 ตัว และไมโครโฟนไร้สาย 1 ตัว)  
- ชั้น 3 มี 8 ห้อง คือ ห้องเรียน MF 1301 – MF1308 ความจุ 60 คน โปรเจ็คเตอร์ ,จอรับภาพ 120 นิ้ว ,วิชช่วล ,คอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียง(ไมโครโฟนสาย 1 ตัว)
 
 
       อาคาร 4 ผู้ดูแลห้องเรียน ; นายภานุมาศ บุญขวัญ โทร.ภายใน 7457 มือถือ 0894646942
จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง ดังนี้
- ชั้น 2 มี 2 ห้อง คือ ห้องเรียน 414 และ 415 ความจุห้องละ 70 คน
โสตทัศนูปกรณ์ที่มี คือ โปรเจ็คเตอร์ ,จอรับภาพ 100 นิ้ว ,วิชช่วล ,คอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียง(ไมโครโฟนสาย 1 ตัว)  
- ชั้น 3 มี 2 ห้อง คือ ห้องเรียน 425 ความจุ 70 คน และห้องเรียน 426 ความจุ 120 คน
โสตทัศนูปกรณ์ที่มี คือ โปรเจ็คเตอร์ ,จอรับภาพ 100-120 นิ้ว ,วิชช่วล ,คอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียง(ไมโครโฟนสาย 1 ตัว และไมโครโฟนไร้สาย 1 ตัว สำหรับห้องเรียน 426)  
- ชั้น 4 มี 5 ห้อง คือ ห้องเรียน 432 ,434 ,435 , 436 ความจุห้องละ 70 คน และ ห้องเรียน 433 ความจุ 20 คน
โสตทัศนูปกรณ์ที่มี คือ โปรเจ็คเตอร์ ,จอรับภาพ 70-100 นิ้ว ,วิชช่วล ,คอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียง(ไมโครโฟนสาย 1 ตัว)  
 
       อาคาร 7 ผู้ดูแลห้องเรียน ; นายภานุมาศ บุญขวัญ โทร.ภายใน 7322 มือถือ 0894646942
จำนวนห้องเรียน 3 ห้อง ดังนี้
- ชั้น 3 มี 1 ห้อง คือ ห้องเรียน 736-738 ความจุ 340 คน
โสตทัศนูปกรณ์ที่มี คือ โปรเจ็คเตอร์ ,จอรับภาพ 120 นิ้ว ,จอโทรทัศน์ 29 นิ้ว 2 จอ ,วิชช่วล ,คอมพิวเตอร์ ,VDO/DVD และเครื่องเสียง(ไมโครโฟนสาย 1 ตัว,ไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว)  
- ชั้น 4 มี 3 ห้อง คือ ห้องเรียน 741 ความจุ 60 คน และห้องเรียน 744 ความจุ 200 คน
โสตทัศนูปกรณ์ที่มี คือ โปรเจ็คเตอร์ ,จอรับภาพ 100-200 นิ้ว ,วิชช่วล ,คอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียง(ไมโครโฟนสายห้องละ 1 ตัว และไมโครโฟนไร้สายเพิ่ม 1 ตัว สำหรับห้องเรียน 744)  
 
       อาคาร 15 ผู้ดูแลห้องเรียน ; นางสาวปณิตา สุชลธารา โทร.ภายใน 7451,7458 มือถือ 0867470522
จำนวนห้องเรียน 24 ห้อง ดังนี้
- ชั้น 2 มี 14 ห้อง คือ ห้องเรียน 15201-15214 ความจุห้องละ 65 คน
โสตทัศนูปกรณ์ที่มี คือ โปรเจ็คเตอร์ ,จอรับภาพ 120 นิ้ว ,วิชช่วล ,คอมพิวเตอร์ ,และเครื่องเสียง(ไมโครโฟนสาย 1 ตัว)  
- ชั้น 3 มี 7 ห้อง คือ ห้องเรียน 15300 ความจุ 20 คน ,ห้องเรียน 15301-15304 ความจุห้องละ 130 คน และห้องเรียน 15305-15306 ความจุห้องละ 180 คน
โสตทัศนูปกรณ์ที่มี คือ โปรเจ็คเตอร์ ,จอรับภาพ 100-150 นิ้ว ,วิชช่วล ,คอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียง(ไมโครโฟนสาย 1 ตัว),ยกเว้น 15300 มีเฉพาะเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,คอมพิวเตอร์ และกระดานไวท์บอร์ด  
- ชั้น 4 มี 3 ห้อง คือ ห้องเรียน 15401 ความจุ 250 คน ,ห้องเรียน 15402 ความจุ 200 คน และ ห้องเรียน 15403 ความจุ 450 คน
โสตทัศนูปกรณ์ที่มี คือ โปรเจ็คเตอร์ ,จอรับภาพ 150-300 นิ้ว ,วิชช่วล ,คอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียง(ไมโครโฟนสายห้องละ 1 ตัว และไมโครโฟนไร้สายเพิ่ม 1 ตัว สำหรับห้องเรียน 15403)  

*** ห้องเรียน 15403 เป็นห้องเรียนระบบทางไกล (Tele Conference)

 
 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจองห้องเรียน 
1. จองได้เฉพาะบุคลากรและคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น นิสิตนักศึกษาต้องติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณที่มีอำนาจในการดำเนินการ
2.  บุคคลภายนอกต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มา และผ่านความเห็นชอบอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติเท่านั้น จึงจะใช้ได้
3.  บุคคลภายในจองในเวลาทำการโดยผ่านระบบจองได้ โดยไม่ต้องออกเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ เว้นแต่จองใช้นอกเวลาทำการ
4.  บุคคลภายใน จองนอกเวลาทำการ ต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มาก่อน และผ่านความเห็นชอบอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วเท่านั้น เจ้าหน้าที่จึงจะตอบรับการจองได้ และผู้ขอใช้ต้องดำเนินการเรื่องค่าปฏิบัติงานนอกเวลาเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ยึดเกณฑ์การจ่ายตามระเบียบ
5.  หากไม่มีการจองผ่านระบบ และจองไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จะไม่อนุญาตให้ใช้งานโดยเด็ดขาด
6. มีปัญหา ข้อสงสัย หรือเสนอแนะ แนะนำ ติดต่อไปตามชื่อและเบอร์ติดต่อที่แจ้งในระบบ


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555