หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เพิ่มรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อผู้แจ้งซ่อม
 
ขอความร่วมมือผู้แจ้งซ่อมผ่านทางระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ภายในและเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยเพื่อความสะดวกในการติดต่อและประสานงานซ่อมอย่างรวดเร็ว


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301