หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการให้บริการระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป
 
เปิดให้บริการแจ้งซ่อมผ่านระบบอินเตอร์เน็ท โดยที่ผู้แจ้งซ่อมสามารถแจ้งได้ที่เว็บไซต์ http://apps.tsu.ac.th/repair_pt ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301