หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  เพิ่มรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อผู้แจ้งซ่อม  
  แจ้งการให้บริการระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  

   ยังไม่ได้ซ่อม   กำลังซ่อม   ซ่อมเรียบร้อยแล้ว   

วันที่แจ้งซ่อม อาคารชั้นเลขที่ / ผู้แจ้ง / โทรภายใน งาน / สถานะ / คำชี้แจง
12 พ.ย. 2561 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 3 ห้องน้ำหญิงฝั่งตะวันตก ห้อง
นายเดชณรงค์ คงทองฉิม
โทร 7713   
งานประปา/สุขาภิบาล 
12 พ.ย. 2561 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 2 ห้องน้ำหญิงฝั่งตะวันออก ห้อง 262
นายเดชณรงค์ คงทองฉิม
โทร 7713   
งานประปา/สุขาภิบาล 
12 พ.ย. 2561 หอพักนิสิตพะยอม4 ตู้น้ำชั้น 2 ฝั่งตะวันออก
นางสาวกชฎากร แสงอรุณ
โทร 8540   
อื่นๆ  
12 พ.ย. 2561 อินทนิล2215
นายสุวัฒน์ ขุนกำแหง
โทร 8545   
งานไฟฟ้า 
12 พ.ย. 2561 อินทนิล 2208
นายสุวัฒน์ ขุนกำแหง
โทร 8545   
งานไฟฟ้า 
12 พ.ย. 2561 หอพักอินทนิล 4212
นายสุวัฒน์ ขุนกำแหง
โทร 8545   
งานประปา/สุขาภิบาล 
งานไฟฟ้า 
9 พ.ย. 2561 หอพักอินทนิล6 ห้อง 6214
นางสาวกชฎากร แสงอรุณ
โทร 8530   
อื่นๆ  
9 พ.ย. 2561 หอพักพะยอม3 ห้อง3430
นางสาวกชฎากร แสงอรุณ
โทร 8530   
อื่นๆ  
9 พ.ย. 2561 หอพักนิสิต หอพักพะยอม 4 ห้อง 4306
นางสาวกชฎากร แสงอรุณ
โทร 8540   
อื่นๆ  
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301