หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  เพิ่มรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อผู้แจ้งซ่อม  
  แจ้งการให้บริการระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  

   ยังไม่ได้ซ่อม   กำลังซ่อม   ซ่อมเรียบร้อยแล้ว   

วันที่แจ้งซ่อม อาคารชั้นเลขที่ / ผู้แจ้ง / โทรภายใน งาน / สถานะ / คำชี้แจง
20 ก.ค. 2561 สำนักหอสมุด
นางจิราภรณ์ ทองศรีนุ่น
โทร 1211   
งานไฟฟ้า 
19 ก.ค. 2561 ห้องประชุม สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
นางเกษร อินทนะนก
โทร 4702   
งานอาคารสถานที่ 
18 ก.ค. 2561 222/114
นายทวีเดช ไชยนาพงษ์
โทร 0894656636   
งานประปา/สุขาภิบาล 
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301