หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  เพิ่มรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อผู้แจ้งซ่อม  
  แจ้งการให้บริการระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  

   ยังไม่ได้ซ่อม   กำลังซ่อม   ซ่อมเรียบร้อยแล้ว   

วันที่แจ้งซ่อม อาคารชั้นเลขที่ / ผู้แจ้ง / โทรภายใน งาน / สถานะ / คำชี้แจง
18 ก.ย. 2561 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
นายมารุต คงแก้ว
โทร 7201 (0937195176)   
งานอาคารสถานที่ 
18 ก.ย. 2561 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
นายมารุต คงแก้ว
โทร 7201   
งานอาคารสถานที่ 
18 ก.ย. 2561 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
นายมารุต คงแก้ว
โทร 7201   
งานอาคารสถานที่ 
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301