หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  เพิ่มรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อผู้แจ้งซ่อม  
  แจ้งการให้บริการระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  

   ยังไม่ได้ซ่อม   กำลังซ่อม   ซ่อมเรียบร้อยแล้ว   

วันที่แจ้งซ่อม อาคารชั้นเลขที่ / ผู้แจ้ง / โทรภายใน งาน / สถานะ / คำชี้แจง
23 มีค. 2561 B403á
นางแจ่มจันทร์ เพชรศิริ
โทร 0980155341   
งานประปา/สุขาภิบาล 
21 มีค. 2561 ห้องs242
นางสาววิธญาพร เอกหิรัณยราษฎร์
โทร 0649495164   
งานประปา/สุขาภิบาล 
อื่นๆ  
19 มีค. 2561 บุคลากร 4 ห้อง 203
นางสาวเกษศิรินทร์ รัทจร
โทร 0954294318   
อื่นๆ  
31 ม.ค. 2561 บริหารกลาง (โดม) ห้อง ทษ.313
นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล
โทร 1131   
งานไฟฟ้า 
3 ธ.ค. 2556 อาคารปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย
นายเทอดกุล ขาวสังข์
โทร 7142   
งานอาคารสถานที่  เนื่องจากทางเข้ายากลำบาก ยังไม่ได้เข้าดำเนินการ
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301