หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  เพิ่มรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อผู้แจ้งซ่อม  
  แจ้งการให้บริการระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  

   ยังไม่ได้ซ่อม   กำลังซ่อม   ซ่อมเรียบร้อยแล้ว   

วันที่แจ้งซ่อม อาคารชั้นเลขที่ / ผู้แจ้ง / โทรภายใน งาน / สถานะ / คำชี้แจง
16 ม.ค. 2562 ห้อฝ่ายบุคคล อาคารบริหารสำนักงานกลางชั้น 1
นางสาวเบญจพร บัวเผียน
โทร 094-5934497   
อื่นๆ  
15 พ.ย. 2561 เรือนรับรอง 2210
นางสาวณัฐกฤตา ศรีใหม่
โทร 8520   
งานไฟฟ้า  เนื่องจากต้องเดินสายไฟใหม่และจำเป็นต้องเดินในท่อร้อยสายไฟเพื่อป้องกันอันตราย (รอสั่งซื้อท่อร้อยสายไฟ).
อื่นๆ   กำลังรอของเพื่อที่จะมาซ่อมแซม
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301