หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบLAN computer IP phone แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วกรุณาแจ้งซ่อมกับสันักคอมพิวเตอร์หรือตาม link https://apps.tsu.ac.th/itsm/


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301