หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแจ้งซ่อมบำรุง
 
กรณีหน่วยงานมีอาคารในความรับผิดชอบหลายอาคาร กรุณาระบุอาคารให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการเข้าดำเนินการ


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301