หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  รายการซ่อม  
  การแจ้งซ่อมบำรุง  
  ระบบแจ้งซ่อมสามารถใช้งานได้แล้ว  

วันที่แจ้งซ่อม ประเภท อาคาร / ผู้แจ้ง / โทร ชั้น เลขที่ ลักษณะที่ชำรุด
22 มิย. 2561 งานอื่นๆ   อาคาร 7 
นาย ภานุมาศ บุญขวัญ
โทร.089-4646942
ชั้น4/ห้องเรียน744    เเผ่นของโต้ะเเลคเชอร์หลุดออกจากตัวเก้าอี้บางตัวเเผ่นบิดผิดรูป 
22 มิย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  คณะศึกษาศาสตร์ 
นาย ว่อง ปาลรัตน์
โทร.3101
  เปลี่ยนโคมไฟหน้าลิฟต์ ทั้งสองด้าน 
22 มิย. 2561 งานระบบประปา  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นาง วันทนารมณ์ กรีโส
โทร.7342
    อ่างล้างหน้าห้องอาบน้ำชั้น 2 ตัน 2 ฝั่ง (ฝั่งราชภัฎสงขลา และฝั่งสำนักคอมฯ 
22 มิย. 2561 งานระบบประปา  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นาง วันทนารมณ์ กรีโส
โทร.7342
    เปลี่ยนก็อกเครื่องน้ำเย็นชั้น 3 
21 มิย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นาง วรินทร์พร คามบุตร
โทร.1117
13505  จอรับภาพมอนิเตอร์ ไม่สามารถใช้งานได้ 
21 มิย. 2561 งานระบบประปา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ว่าที่ร.ต. ชัยวุฒิ ปลื้มใจ
โทร.1133
น้ำรั่ว 
21 มิย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
นางสาว พรทิพย์ แสงกระจาย
โทร.091-0471740
ชั้น 1 อ.17    หลอดไฟเสียเปิดไม่ติด ห้องน้ำอาจารย์ชั้น 1 อ.17 
21 มิย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อื่นๆ 
นางสาว วิมล สุวรรโณ
โทร.0990802855
หน้าบ้านพักบริเวณถนน  83  1. ขอความอนุเคราะห์ติดหลอดไฟเพิ่มบริเวณข้างบ้านเนื่องจากมีสัตว์มีพิษ 2. ให้ย้ายหลอดไฟ 
21 มิย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นาง วรินทร์พร คามบุตร
โทร.1117
13235  คอมเพสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ไม่ทำงาน  
20 มิย. 2561 งานระบบโทรศัพท์  อื่นๆ 
นาย ไพโรจน์ เอียดเมือง
โทร.1707
ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย    ระบบโทรศัพท์ ระบบwifi และระบบอินเตอร์เน็ต ใช้งานไม่ได้ (ห้องดนตรีทย ชั้น 3 ตึกดุริยาง) ต้องการให้เข้ามาซ่อมในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 
20 มิย. 2561 งานอื่นๆ   อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 
นาย ไพโรจน์ เอียดเมือง
โทร.1707
ห้องเรียน  17101-04  ห้องเรียนชั้น 1 อาคาร 17 (คณะศิลปรรมศาสตร์) ห้อง 17101 17103 17104 พื้นกระเบื้องในห้องเรียนหลุด แจ้งมาหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่มีการมาซ่อม  
14 มิย. 2561 งานงานไม้  อาคาร 7 
นาย สมคิด อนุสุนชนัง
โทร.7453
ชั้น 2 ห้องประชุม1    ประตู สวิงตีหลัง ช่วยแก้ไขด่วน ประสานพี่รัตน์ได้เลย ขอบพระคุณครับ  
14 มิย. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาย เสงี่ยม เอกกระจาย
โทร.0810925629
140  แอร์ตัวที่1คอยร้อนไม่ทำงาน/แอร์ตัวที่2มีเสียงดังผิดปกรติ 
12 มิย. 2561 งานระบบประปา  อื่นๆ 
นางสาว พรฤดี ผลชะนะ
โทร.7466
บ้านพักภายนอก  140/161  เปลี่ยนมิเตอร์ประปา เนื่องมิเตอร์มีปัญหา 
28 พ.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อาคาร 7 
นาย ภานุมาศ บุญขวัญ
โทร.089-4646942
ชั้น3/ห้อง736-738    ถอดระบบหลอดไฟเพื่อติดเเผ่นโฟเมก้าของกระดานไวท์บอร์ด 
25 พ.ค. 2561 งานงานไม้  อื่นๆ 
ว่าที่ร.ต.หญิง ปาหนัน คำฝอย
โทร.0891402224
  90  ประตูบ้าน 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301