หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  รายการซ่อม  
  การแจ้งซ่อมบำรุง  
  ระบบแจ้งซ่อมสามารถใช้งานได้แล้ว  

วันที่แจ้งซ่อม ประเภท อาคาร / ผู้แจ้ง / โทร ชั้น เลขที่ ลักษณะที่ชำรุด
19 เมย. 2561 งานระบบประปา  คณะศึกษาศาสตร์ 
นาง พิมพ์พิศา ศิริวัฒน์
โทร.3101
ห้องน้ำนิสิตหญิง ชั้น 1    ชักโครกหลุด 
19 เมย. 2561 งานอื่นๆ   หอประชุมปาริชาต 
นาย กรวิทย์ ดำศรี
โทร.088-8342454
บน    ภาพที่ฉายออกมามัว มองภาพไม่ชัด 6,000 ลูเมนต์ 3 เครื่อง 
19 เมย. 2561 งานอื่นๆ   หอประชุมปาริชาต 
นาย กรวิทย์ ดำศรี
โทร.088-8342454
ห้องพัสดุ ใต้หอประชุม    ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดส่งลมเย็นโดยตรง จำนวน ๑ ตัว 
19 เมย. 2561 งานอื่นๆ   หอประชุมปาริชาต 
นาย กรวิทย์ ดำศรี
โทร.088-8342454
บน    ซ่อมพัดลมระบายอากาศแอร์คูลคอนเดนซิ่งยูนิต จำนวน ๒ ตัว 
19 เมย. 2561 งานอื่นๆ   หอประชุมปาริชาต 
นาย กรวิทย์ ดำศรี
โทร.088-8342454
บน    ล้างและเปลี่ยนสายพานแอร์แฮนดลิ่งยูนิตจำนวน ๓ เครื่อง 
19 เมย. 2561 งานอื่นๆ   หอประชุมปาริชาต 
นาย กรวิทย์ ดำศรี
โทร.088-8342454
บน    ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
19 เมย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  หอประชุมปาริชาต 
นาย กรวิทย์ ดำศรี
โทร.088-8342454
ห้องน้ำ ช    -ไฟดับ 1 ดวง -ไฟแสงด็อบ 1 ดวง 
19 เมย. 2561 งานระบบประปา  หอประชุมปาริชาต 
นาย กรวิทย์ ดำศรี
โทร.088-8342454
ห้องน้ำ ญ    ส้วมตัน 1 ห้อง 
19 เมย. 2561 งานงานไม้  อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ 
นางสาว บุญชญา จารุพันธ์
โทร.4111หรือ4405หรือ4101
ห้อง IT    ฝ้าเพดานชำรุดห้องIT 
19 เมย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อื่นๆ 
นาง กนกวรรณ เอกเจริญกุล
โทร.0864600244
วงเวียน และสระน้ำ  140  ให้สำรวจและออกแบบการเปิด-ปิดน้ำพุ เพื่อพักอุปกรณ์มอเตอร์ไม่ให้ทำงานหนักและเกิดการเผาไหม้ และปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติ  
19 เมย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อื่นๆ 
นาง กนกวรรณ เอกเจริญกุล
โทร.0864600244
    เปลี่ยนหลอดไฟจากสีเหลืองให้เป็นสีขาวนวล ตามจุดที่อ่านหนังสือ ปาริชาติ 3 ตึก17 ตึกนิติศาสตร์ 
19 เมย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ศูนย์อาหาร1 
นาง กนกวรรณ เอกเจริญกุล
โทร.0864600244
140  ตรวจสอบลำโพง 
19 เมย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ศูนย์อาหาร1 
นาง กนกวรรณ เอกเจริญกุล
โทร.0864600244
    ให้ทำการสำรวจหลอดที่ชำรุดทั้งหมด พร้อมตรวจสอบพัดลม,ทีวี อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องระบบไฟฟ้าภายในศูนย์อาหารทั้งสองแห่ง 
18 เมย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อาคาร 7 
นาย สมคิด อนุสุนชนัง
โทร.7450
วงเวียนหลังอาคาร7    (แจ้งครั้งที่ 3 ถ้ามีเหตุผลใดที่ไม่ติดให้โปรดแจ้งด้วยนะครับ เคยมีเหตุของหาย) ไฟแสงจันทน์ที่อยู่มุมวงเวียน ไม่ติดกลางคืน และได้โปรดติดตั้งสปอตไลท์ให้ส่องไปที่ตรงกลางวงเวียนคลุมพื้นที่ด้านข้างอาคารศึกษาศาสตร์ เพื่อกล้องจับภาพได้ชัดเจน และได้เพิ่มกล้องจับพื้นที่ด้านหลังอาคาร7 ฝั่งเสาหม้อแปลงไฟฟ้าไปถึงด้านข้างอาคารคณะศึกษาใหม่แล้ว เพื่อความปลอดภัยให้นิสิตทำกิจกรรมกลางคืน 
18 เมย. 2561 งานอื่นๆ   อาคารเรียน 4 
นาย สมคิด อนุสุนชนัง
โทร.7450
หน้าอาคาร4 ด้านที่จอดมอไซต์    รบกวนตัดกิ่งไม้ 1 กิ่ง ที่ยื่นออกมาบังหน้ากล้องจับพื้นที่จอดมอไซต์ กล้องติดตรงผนังทางเชื่อมอาคาร ขอบพระคุณครับ 
18 เมย. 2561 งานงานไม้  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นางสาว นงนุช คงสุวรรณ
โทร.7344
หอพักปาริชาต 3    มุ้งลวดห้อง 3406 ชำรุด 
18 เมย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นางสาว นงนุช คงสุวรรณ
โทร.7344
หอพักปาริชาต 3    ไฟฟ้าในห้องน้ำชั้น 7 และไฟฟ้าทางเดินชั้น 7 
17 เมย. 2561 งานอื่นๆ   อาคาร 7 
นาง เกษร อินทนะนก
โทร.7881
ชั้น 3 สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์    ถอดชิ้นส่วนโต๊ะ และ ถอดบอร์ดที่ฝาผนัง 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301