หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  รายการซ่อม  
  การแจ้งซ่อมบำรุง  
  ระบบแจ้งซ่อมสามารถใช้งานได้แล้ว  

วันที่แจ้งซ่อม ประเภท อาคาร / ผู้แจ้ง / โทร ชั้น เลขที่ ลักษณะที่ชำรุด
15 ส.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  คณะนิติศาสตร์ 
นาย อนุชา ขุนแก้ว
โทร.8704
ห้องรองคณบดี อาจารย์กฤษฏา อภินวถาวรกุล เบรคเกอร์ทริปโดยไม่ทราบสาเหตุ 
15 ส.ค. 2561 งานระบบประปา  อื่นๆ 
นาย ธวัชชัย บัวขาว
โทร.086-7492475
    ดูจุดเชื่อมต่อระบบประปา. เนืองจากมีร้านขายเครืองดื่มจะก่อสร้างร้าน 
15 ส.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อื่นๆ 
นาย ธวัชชัย บัวขาว
โทร.086-7492475
ด้านหลังอาคารคณะนิติซาสตร?    ช่วบดูจุดเชือมต่อระบบไฟฟ้า เนื่องจากมีร้านขายเครืองดื่มจะก่อสร้างร้าน  
15 ส.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 
นางสาว ปวีณา วงษ์ภูเย็น
โทร.7455
หลอดไฟห้องน้ำอาจารย์ 17400 ดับจำนวน 2 ดวง  
15 ส.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 
นางสาว ปวีณา วงษ์ภูเย็น
โทร.7455
หลอดไฟหน้าห้องเรียน ที่ส่องกระดาน Write Board ดับจำนวน 1 ดวง  
15 ส.ค. 2561 งานระบบประปา  อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 
นางสาว ปวีณา วงษ์ภูเย็น
โทร.7455
4 ฝั่งดุริยางค์  - ห้องน้ำชายโถวปัสสาวะชาย มีน้ำรั่วไหลออกมา - ห้องน้ำอาจารย์หญิงสายชำระชำรุด  
14 ส.ค. 2561 งานงานไม้  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
นางสาว ธิดา จิตต์ล้ำเลิศกุล
โทร.7228
ซ่อมชั้นวางเอกสารและเปลี่ยนที่ดึงลิ้นชักโต๊ะทำงาน 
14 ส.ค. 2561 งานอื่นๆ   หอพักปาริชาต 3 
นาง กนกวรรณ เอกเจริญกุล
โทร.0864600244
ลาส  140  รางผ้าม่านชำรุด 
14 ส.ค. 2561 งานอื่นๆ   กลุ่มภารกิจพัฒนาอาคารสถานที่ 
นาย ศาสตราวุฒิ บุญรัตน์
โทร.7488
ชั้น2 สถานีวิทยุ    แอร์ในห้องจัดรายการเสีย 
14 ส.ค. 2561 งานงานไม้  อื่นๆ 
นาย ว่อง ปาลรัตน์
โทร.3101
ห้อง ITED1    ฝ้าเพดานชำรุด 
14 ส.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  คณะศึกษาศาสตร์ 
นาง พิมพ์พิศา ศิริวัฒน์
โทร.3106
ชั้น 2 ห้องสำเนาเอกสาร    ไฟฟ้าช๊อต ปลั๊กไฟเสียบตู้เย็น 
14 ส.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
นาย จีราวัฒน์ ไชยศรี
โทร.1820
ห้องประชุม 216    เปลี่ยนหลอดไฟ (ช่างเข้าซ่อมเรียบร้อยแล้ว) 
10 ส.ค. 2561 งานงานไม้  แฟลต 24 ยูนิต 
นางสาว กูซม ยามิรูเด็ง
โทร.080-706-6991
140/121  ลูกบิดและกลอนประตู ฝ้าเพดาน 
10 ส.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  แฟลต 24 ยูนิต 
นางสาว กูซม ยามิรูเด็ง
โทร.080-706-6991
140/121  หลอดไฟชำรุด  
10 ส.ค. 2561 งานงานไม้  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
นางสาว ธิดา จิตต์ล้ำเลิศกุล
โทร.7228
  โต๊ะคอมพิวเตอร์ชำรุด (น๊อตหลุดและช่องที่ใส่น๊อตรูขยายกว้างไม่สามารถใช้น็อตตัวเดิมได้)  
9 ส.ค. 2561 งานงานสี  อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 
นางสาว ปวีณา วงษ์ภูเย็น
โทร.7455
17100  ทาสีประตู ห้อง 17100  
8 ส.ค. 2561 งานอื่นๆ   อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 
นางสาว ปวีณา วงษ์ภูเย็น
โทร.7455
4     บริเวณหลังห้อง 17401 มีโครงฝ้าที่หลุดห้อยลงมาจากเดิม เนื่องจากลมพัดแรงในช่วงนี้ และเกรงว่าจะหล่นใส่ศรีษะนิสิตที่เข้ามาใช้ห้องน้ำ ณ บริเวณนั้น ขอรบกวนให้มาตัดโครงเหล็กออกค่ะ  
25 ก.ค. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาย สมศักดิ์ จันทสงค์
โทร.086-6892087
    ติดตั้งเพิ่ม 
25 ก.ค. 2561 งานอื่นๆ   อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 
นางสาว ปวีณา วงษ์ภูเย็น
โทร.7455
ดำเนินการซ่อมเก้าอี้แล็กเชอร์ จำนวน 200 ตัว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31/7/61 เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในเทอม 1 นี้ 
28 มิย. 2561 งานงานสี  อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 15 
นางสาว ปณิตา สุชลธารา
โทร.7451
1,2,3,4    สีราวบันไดอาคารเรียนรวม 15 หลุดลอกทำให้เป็นสนิมไม่สวยงาม 
25 มิย. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาง กนกวรรณ เอกเจริญกุล
โทร.0864600244
ลาง  140  ฝาคูชำรุด/บันไดห้องเก็บอุปกรณ์ 
14 มิย. 2561 งานงานไม้  อาคาร 7 
นาย สมคิด อนุสุนชนัง
โทร.7453
ชั้น 2 ห้องประชุม1    ประตู สวิงตีหลัง ช่วยแก้ไขด่วน ประสานพี่รัตน์ได้เลย ขอบพระคุณครับ  
12 มิย. 2561 งานระบบประปา  อื่นๆ 
นางสาว พรฤดี ผลชะนะ
โทร.7466
บ้านพักภายนอก  140/161  เปลี่ยนมิเตอร์ประปา เนื่องมิเตอร์มีปัญหา 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301