หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  ระบบLAN computer IP phone แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์  
  รายการซ่อม  
  การแจ้งซ่อมบำรุง  
  ระบบแจ้งซ่อมสามารถใช้งานได้แล้ว  

วันที่แจ้งซ่อม ประเภท อาคาร / ผู้แจ้ง / โทร ชั้น เลขที่ ลักษณะที่ชำรุด
12 ธ.ค. 2561 งานระบบประปา  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นางสาว นงนุช คงสุวรรณ
โทร.7344
หอพักปาริชาต 3    ฝักบัวชั้น 3 ห้องที่ 2/ก๊อกน้ำหลังห้อง 3409 รั่ว/หัวชำระชั้น 7 ห้อง ที่ 7/ท่ออ่างล้างหน้าชั้น 5 อ่างที่ 3 ด้านหลังร่ัว 
12 ธ.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นางสาว นงนุช คงสุวรรณ
โทร.7344
หอพักปาริชาต 3    ไฟฟ้ากลางห้อง 3607/ไฟฟ้าห้องน้ำชั้น 6,7/ไฟฟ้าหลังห้อง 3409 
11 ธ.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อื่นๆ 
นาง อรพิน ทิพย์เดช
โทร.0847481200
ชั้นล่าง  24  เพิ่มจุดแสงสว่างใต้ถุนบ้าน 
11 ธ.ค. 2561 งานอื่นๆ   อาคาร 7 
นาง ฉัตรปวีณ์ รูปประดิษฐ์
โทร.0831929699/7109
1 ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    สายฉีดห้องน้ำเสีย 
11 ธ.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อื่นๆ 
นาย ภูริทัต สิงหเสม
โทร.0816252224
58  ขอเปลี่ยนมิเตอรไฟฟ้า เพราะจะติดตั้งแอร์ขนาด 18,000 btu เพิ่มอีก 1 ตัว เพราะตอนนี้มิเตอร์ไฟฟ้า 5 แอมป ไม่เพียงพอกับการใช้ไฟ 
11 ธ.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อื่นๆ 
นาย ไพโรจน์ เอียดเมือง
โทร.1707
ชั้น 2     ห้องจัดแสดงชัน้ 2 ต้องการเปลี่ยนไฟฟ้าในห้องทั้งชุด  
11 ธ.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ว่าที่ร.ต. พิเชษฐา ขุมทอง
โทร.1116,0801364167
ชั้น 3 - 5 ตึก13    หลอดไฟขาด บริเวณห้องน้ำ  
11 ธ.ค. 2561 งานระบบประปา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ว่าที่ร.ต. พิเชษฐา ขุมทอง
โทร.1116,0801364167
ชั้น 1-2 ตึก 13    -ระบบวาวชักโครกห้องน้ำนิสิต -ระบบก๊อกน้ำ วาวน้ำ -ระบบท่ออ่างล้างหน้า  
7 ธ.ค. 2561 งานระบบประปา  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
นางสาว พรทิพย์ แสงกระจาย
โทร.091-0471740
ห้องเรียนทัศนศิลป์(ใต้หอสมุด)    เดินท่อน้ำ 
7 ธ.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ศูนย์อาหาร1 
นางสาว อารีรัตน์ เนาว์สุวรรณ
โทร.0902242078 (บิว)
  หลอดไฟร้านก๊น๊ะตามสั่งอิสลามเสีย 1 หลอด 
6 ธ.ค. 2561 งานระบบประปา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ว่าที่ร.ต. พิเชษฐา ขุมทอง
โทร.1116,0801364167
ชั้น 3 ห้องผู้บริหาร    น้ำรั่วซึมลงพื้น บริเวณห้องทำงานผู้บริหาร 
5 ธ.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อื่นๆ 
นาย ธวัชชัย บัวขาว
โทร.081-0093639
68  หลอดไฟห้องน้ำชั้นล่าง เสีย. (ช่วยแจ้งซ่อมให้ ผศ.ดร.พัชลิน จีนนุ่น) วันเวลาที่เข้าซ่อมโทรนัดกับอาจารย์อีกครั้งครับ) 
7 พ.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อาคาร 7 
นาย สมคิด อนุสุนชนัง
โทร.7450
โถงชั้น1 หลังที่นั่ง รปภ.    รบกวนเพิ่มปลั๊กเสียบอุปกรณ์ให้ รปภ. 1 ชุด เพื่อแก้ปัญหาใช้ร่วมกับปลั๊กเครื่องสแกนนิ้วมือทำงาน จนทำให้เครื่องสแกนดับ 
2 ต.ค. 2561 งานงานสี  อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 15 
นางสาว ปณิตา สุชลธารา
โทร.7451
1,2,3,4    ราวบันไดอาคารเรียนรวม ตั้งแต่ชั้น 1-4 สีหลุด เป็นสนิม  
25 ก.ค. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาย สมศักดิ์ จันทสงค์
โทร.086-6892087
    ติดตั้งเพิ่ม 
25 มิย. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาง กนกวรรณ เอกเจริญกุล
โทร.0864600244
ลาง  140  ฝาคูชำรุด/บันไดห้องเก็บอุปกรณ์ 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301