หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  รายการซ่อม  
  การแจ้งซ่อมบำรุง  
  ระบบแจ้งซ่อมสามารถใช้งานได้แล้ว  

วันที่แจ้งซ่อม ประเภท อาคาร / ผู้แจ้ง / โทร ชั้น เลขที่ ลักษณะที่ชำรุด
16 ต.ค. 2561 งานระบบประปา  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นาย สรายุทธ แก้วจังหวัด
โทร.7341
หอพักปาริชาต(1)    น้ำรั้วในห้องน้ำอาบชั้น2(ฝั่งว.ค.) 
16 ต.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นาย สรายุทธ แก้วจังหวัด
โทร.7341
หอพักปาริชาต(1)    ไฟโต๊ะไม่ติด(ห้อง1409) 
15 ต.ค. 2561 งานระบบประปา  แฟลต 24 ยูนิต 
นาง รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
โทร.0898333022
122  อ่างล้างหน้า ท่อน้ำทิ้งรั่ว ถังเก็บน้ำชักโครกน้ำไหลตลอดเวลา  
15 ต.ค. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาย สุชีพ เพชรวงษ์
โทร.0865981441
บ้านพักเลขที่ 140/87  140/87  ต้นไม้กิ่งไม้ทับหลังคาบ้าน 
12 ต.ค. 2561 งานระบบประปา  อาคาร 7 
นาย ภานุมาศ บุญขวัญ
โทร.089-4646942
2,3,4    ห้องน้ำชายชั้น2้อต่ออ่างล้างหน้าหลุด ชั้น3ห้องน้ำหญิง หูจับสายชำระหลุดต้องเจาะใหม่ ชั้น4ห้องน้ำหญิงชักโครกตัน สามารถติดต่อเเม่บ้านเเต่ละชั้นได้โดยตรง 
12 ต.ค. 2561 งานงานไม้  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นางสาว นงนุช คงสุวรรณ
โทร.7344
หอพักปาริชาต 3    มุ้งลวดประตูหลังด้านบน ห้อง 3802 หลุด 
12 ต.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นางสาว นงนุช คงสุวรรณ
โทร.7344
หอพักปาริชาต 3    ไฟฟ้าห้องน้ำชั้น 2 ,4/ไฟฟ้าทางเดินหน้าห้อง ชั้น 3/ไฟฟ้าใต้อาคารหอพักปาริชาต 3 หน้าห้องสำนักงาน/ไฟฟ้าหน้าลิฟต์ 
11 ต.ค. 2561 งานอื่นๆ   ศูนย์อาหาร1 
นางสาว อารีรัตน์ เนาว์สุวรรณ
โทร.0980137962
1,2    - ตะแกรงลวดหน้าต่างชำรุด 5 บาน - ฝาเพดานชำรุด 1 จุด - แผ่นรองเขียนตู้แสดงความคิดเห็นชำรุด 1 จุด 
11 ต.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  คณะศึกษาศาสตร์ 
นาย ว่อง ปาลรัตน์
โทร.3101
4,5,6    เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินและห้องพักอาจารย์ 
10 ต.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
นางสาว ธิดา จิตต์ล้ำเลิศกุล
โทร.7221
  สายไฟรั่วที่ระเบียงหน้าต่าง 
10 ต.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นางสาว นงนุช คงสุวรรณ
โทร.7344
หอพักปาริชาต 3    มิเตอร์ไฟห้อง 3208 เสียค่ะ (ปิดไฟและอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วยังเดินตลอดค่ะ) 
10 ต.ค. 2561 งานอื่นๆ   อาคาร 7 
นาย ภานุมาศ บุญขวัญ
โทร.089-4646942
ด้านหน้าอาคาร7    ตาข่ายขาดหลุด 
5 ต.ค. 2561 งานงานปูน  อาคาร 7 
นางสาว วัลลภา ชูเมือง
โทร.7800
?????????  กันสาดรั่ว และหน้าต่างซึมเวลาฝนตก 
5 ต.ค. 2561 งานระบบประปา  อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 
นางสาว ปวีณา วงษ์ภูเย็น
โทร.7455
กลอนห้องน้ำชาย ชำรุด 2 ห้อง  
5 ต.ค. 2561 งานงานไม้  หอพักปาริชาต 2 
นาง วันทนารมณ์ กรีโส
โทร.7342
    2406 ลูกบิดประตูหน้า  
5 ต.ค. 2561 งานงานไม้  หอพักปาริชาต 2 
นาง วันทนารมณ์ กรีโส
โทร.7342
    2508 ประตูหน้าปิดไม่ได้ 2407 ประตูหน้าปิดไม่ได้ 
5 ต.ค. 2561 งานอื่นๆ   อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 
นาย ไพโรจน์ เอียดเมือง
โทร.1707
ห้องเรียนชั้น 1 อาคาร17    ลูกบิดห้องเรียนหลุด ประตูเปิดใช้งานไม่ได้ ชั้น 1 อาคาร 17 คณะศิลปกรรม แจ้งไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 61 แต่ยังไม่มีใครเข้ามาดู ต้องการช่างเข้ามาแก้ไข (แจ้งครั้งที่2) 
4 ต.ค. 2561 งานอื่นๆ   อาคาร 7 
นาย สมศักดิ์ จันทสงค์
โทร.086-6892087
1 ห้องธุรการ    เดินสายแลน 
4 ต.ค. 2561 งานอื่นๆ   กลุ่มภารกิจพัฒนาอาคารสถานที่ 
นาย สมศักดิ์ จันทสงค์
โทร.086-6892087
  เดินสายแลน 
4 ต.ค. 2561 งานอื่นๆ   แฟลต 24 ยูนิต 
นาย ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
โทร.090 201 1101
1) ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดและล้อค ไม่สามารถเปิดได้ 2) บานประตูมุ้งลวด (เหล็ก) ด้านทางออกระเบียงชำรุด ต้องซ่อมด้วยการเชื่อมต่อให้สามารถทำงานได้ 
4 ต.ค. 2561 งานระบบประปา  อื่นๆ 
นาย ภานุมาศ บุญขวัญ
โทร.089-4646942
ห้องน้ำห้องop1    ขอความอนุเคราะห์ติดก็อกน้ำเพิ่มภายในห้องน้ำเพื่อใช้ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ 
2 ต.ค. 2561 งานงานสี  อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 15 
นางสาว ปณิตา สุชลธารา
โทร.7451
1,2,3,4    ราวบันไดอาคารเรียนรวม ตั้งแต่ชั้น 1-4 สีหลุด เป็นสนิม  
25 ก.ค. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาย สมศักดิ์ จันทสงค์
โทร.086-6892087
    ติดตั้งเพิ่ม 
25 มิย. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาง กนกวรรณ เอกเจริญกุล
โทร.0864600244
ลาง  140  ฝาคูชำรุด/บันไดห้องเก็บอุปกรณ์ 
12 มิย. 2561 งานระบบประปา  อื่นๆ 
นางสาว พรฤดี ผลชะนะ
โทร.7466
บ้านพักภายนอก  140/161  เปลี่ยนมิเตอร์ประปา เนื่องมิเตอร์มีปัญหา 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301