หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  รายการซ่อม  
  การแจ้งซ่อมบำรุง  
  ระบบแจ้งซ่อมสามารถใช้งานได้แล้ว  

วันที่แจ้งซ่อม ประเภท อาคาร / ผู้แจ้ง / โทร ชั้น เลขที่ ลักษณะที่ชำรุด
20 ก.ค. 2561 งานงานไม้  คณะศึกษาศาสตร์ 
นาย ว่อง ปาลรัตน์
โทร.3101
หลังคาและชั้นล่าง    ซ่อมฝ้าเพดาน และเรื้อรังนกออกจากใต้อาคาร 
19 ก.ค. 2561 งานอื่นๆ   อาคาร 7 
นาย สมคิด อนุสุนชนัง
โทร.7453
หลังอาคาร7 (ลานหน้าตึก4)    เสนอให้ขนเวทีเล็กเต้นแอโรบิคออกไปเก็บตามเหมาะสม ไม่มีโครงการเต้นแล้ว ตากแดด ฝน จนผุพัง เก่า ไม่สวยงาม เสนอแนะให้ขนออกไปโดยด่วน แจ้งมาแล้วแต่จะพิจารณา ขอบคุณครับ 
19 ก.ค. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาย สมคิด อนุสุนชนัง
โทร.7453
ป้อม รภป.หลัก ประตูใหญ่    แจ้งกล้องชำรุด 1 ตัว (จุดแยกไฟจราจรหน้ามหาลัย) หลังเกิดเหตุไฟฟ้าดับเมื่อคืนวันที่ 17 ก.ค.61 หลังไฟติด เกิดการกระชาก ลัดวงจร เบรคเกอร์ทิป ตามที่ รปภ.แจ้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป (ระบบดังกล่าวยังคงเหลือกล้องที่ใช้ได้เพียง 7 ตัว) 
19 ก.ค. 2561 งานอื่นๆ   อาคาร 7 
นาย สมคิด อนุสุนชนัง
โทร.7453
????????????7 ?????????    แจ้งเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด ชำรุด จำนวน 1 เครื่อง (พื้นที่ที่จอดรถอาคาร7)หลังไฟฟ้าดับเมื่อคืนวันที่ 17 ก.ค.61 ไม่สามารถใช้งานได้ เปิดไม่ติด มีผลทำให้กล้องใช้งานไม่ได้ เนื่องจากไม่มีเครื่องบันทึก (แต่ยังมีชุดระบบกล้องวงจรปิด อีก 1 ชุด กล้อง 16 ตัว ทำงานได้อยู่)  
19 ก.ค. 2561 งานระบบประปา  อาคารเรียน 4 
นาย ภานุมาศ บุญขวัญ
โทร.089-4646942
ชั้น1 ห้องน้ำอาจารย์หน้าห้องน้ำหญิง    ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าเกิดการกัดกร่อนทำให้รั่วเเละที่เเขวนสายชำระหลุดเป็นจำนวน8อันของห้องน้ำทั้งหมดของอาคารสี่ 
19 ก.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 
นางสาว พรทิพย์ แสงกระจาย
โทร.091-0471740
ห้องควบคุมไฟฟ้าชั้น 2    ตู้ควบคุมไฟฟ้าสายแลนเกิดระเบิดและมีเจ้าหน้าที่จากสำนักคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารเข้าตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว..เห็นควรเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน 
18 ก.ค. 2561 งานงานไม้  คณะศึกษาศาสตร์ 
นาย ว่อง ปาลรัตน์
โทร.3101
  ซ่อมฟาเพดาน 
18 ก.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  หอพักปาริชาต 2 
นาย จตุพร วิเศษโชค
โทร.7305
เครื่องระบายความร้อนแอร์มีเสียงดัง (ห้องสำนักงานฝ่ายกิจการนิสิต) 
18 ก.ค. 2561 งานอื่นๆ   อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 
นาย อนุพงศ์ พัดสี
โทร.0828308942
ห้องน้ำชายฝั่งห้อง17401  17401  แผ่นฝ้าร่วงลงมา 
17 ก.ค. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาย เสงี่ยม เอกกระจาย
โทร.0810925629
    เชคเติมนำ้ยาแอร์ล้างตู้แอร์ 
16 ก.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
นางสาว พรทิพย์ แสงกระจาย
โทร.061-1735197 อ.พัทรา
อาคารปฏิบัติการประติมากรรม(โรงปั้น)    ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเนื่องจากใช้งานไม่ได้ไฟไม่เข้า 
16 ก.ค. 2561 งานอื่นๆ   คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
นาย จีราวัฒน์ ไชยศรี
โทร.1820
หน้าป้ายคณะเศรษฐศาสตร์ฯ    ตัวอักษร ชื่อมหาวิทยาลัยหลุด,ชำรุด 
4 ก.ค. 2561 งานงานปูน  อื่นๆ 
นางสาว วีนัส ศรีศักดา
โทร.0899099792
บ้านพักอาจารย์.   140/97-98  ท่อระบายน้ำริมถนน บริเวณบ้านพักเลขที่ 140/98. ฝาท่อระบายน้ำชำรุด..อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ถนนสายนี้ 
3 ก.ค. 2561 งานอื่นๆ   ศูนย์อาหาร1 
นางสาว อารีรัตน์ เนาว์สุวรรณ
โทร.7418
  -ประตูห้องน้ำหญิงชั้น 1 ชำรุด น๊อตหลุดหาย จำนวน 2 บาน 
2 ก.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อาคาร 7 
นาย สมคิด อนุสุนชนัง
โทร.7450
ที่จอดรถอาคาร7    ไฟดับหลายดวง รบกวนตรวจสอบทั้งหมดบริเวณโรงรถอาคาร7 จนถึงหลังอาคารที่พักปาริชาต1 มืดมาก จนเกิดเหตุรถตู้ถอยชนกล้อง เพราะมืด มองไม่เห็น และกล้องจับภาพไม่ชัดเจน 
28 มิย. 2561 งานงานสี  อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 15 
นางสาว ปณิตา สุชลธารา
โทร.7451
1,2,3,4    สีราวบันไดอาคารเรียนรวม 15 หลุดลอกทำให้เป็นสนิมไม่สวยงาม 
25 มิย. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาง กนกวรรณ เอกเจริญกุล
โทร.0864600244
ลาง  140  ฝาคูชำรุด/บันไดห้องเก็บอุปกรณ์ 
14 มิย. 2561 งานงานไม้  อาคาร 7 
นาย สมคิด อนุสุนชนัง
โทร.7453
ชั้น 2 ห้องประชุม1    ประตู สวิงตีหลัง ช่วยแก้ไขด่วน ประสานพี่รัตน์ได้เลย ขอบพระคุณครับ  
12 มิย. 2561 งานระบบประปา  อื่นๆ 
นางสาว พรฤดี ผลชะนะ
โทร.7466
บ้านพักภายนอก  140/161  เปลี่ยนมิเตอร์ประปา เนื่องมิเตอร์มีปัญหา 
25 พ.ค. 2561 งานงานไม้  อื่นๆ 
ว่าที่ร.ต.หญิง ปาหนัน กฤษณรมย์
โทร.0891402224
  90  ประตูบ้าน 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301