หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  ระบบLAN computer IP phone แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์  
  รายการซ่อม  
  การแจ้งซ่อมบำรุง  
  ระบบแจ้งซ่อมสามารถใช้งานได้แล้ว  

วันที่แจ้งซ่อม ประเภท อาคาร / ผู้แจ้ง / โทร ชั้น เลขที่ ลักษณะที่ชำรุด
15 ม.ค. 2562 งานอื่นๆ   กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ 
นางสาว เดือนเพ็ญ เจียนซี่
โทร.7480
แอร์ไม่เย็น 
15 ม.ค. 2562 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาย สมศักดิ์ จันทสงค์
โทร.199
    ทำตาข่ายดักนก 
15 ม.ค. 2562 งานระบบไฟฟ้า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ว่าที่ร.ต. พิเชษฐา ขุมทอง
โทร.1116,0801364167
ชั้น 3 และ 5 ห้องพักอาจารย์  13508  บล๊อกไฟผนังชำรุด ไม่มีไฟ้เข้า 2 จุด  
15 ม.ค. 2562 งานระบบไฟฟ้า  กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ 
นางสาว เดือนเพ็ญ เจียนซี่
โทร.7480
ติดเบรคเกอร์ควบคุมแอร์ใหม่ 
15 ม.ค. 2562 งานงานไม้  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นาย สรายุทธ แก้วจังหวัด
โทร.087-4758452
หอพักปาริชาต1    ลูกบิดเสียห้อง1504(ประตูหลัง)กับห้อง1209ประตูหน้า 
14 ม.ค. 2562 งานอื่นๆ   ศูนย์อาหาร1 
นางสาว ศมน แสงสนุ
โทร.0902242078 บิว
  เหล็กขาเก้าอี้หัก 
14 ม.ค. 2562 งานระบบประปา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
นาย จีราวัฒน์ ไชยศรี
โทร.1820,084-6318133
ห้องน้ำอาจารย์ชายชั้น 2    ท่อน่้ำซึมบริเวณฝาผนัง 
14 ม.ค. 2562 งานระบบไฟฟ้า  อื่นๆ 
นาย ภานุมาศ บุญขวัญ
โทร.089-4646942
Op2    เบรคเกอร์ทิปส่งผลต่ออุปกรณ์ภายในห้องเรียน 
13 ม.ค. 2562 งานงานไม้  ศูนย์อาหาร1 
นาย ภานุมาศ บุญขวัญ
โทร.089-4646942
ลานนั่งรับประทานอาหาร    โต้ะรับประทานอาหารพนักนั่งของโต้ะสนิมกัดขาดสามารถติดต่อสอบถามเเม่บ้านเเละผู้ดูเเลพื้นที่ได้โดยตรง 
11 ธ.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อื่นๆ 
นาย ภูริทัต สิงหเสม
โทร.0816252224
58  ขอเปลี่ยนมิเตอรไฟฟ้า เพราะจะติดตั้งแอร์ขนาด 18,000 btu เพิ่มอีก 1 ตัว เพราะตอนนี้มิเตอร์ไฟฟ้า 5 แอมป ไม่เพียงพอกับการใช้ไฟ 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301