หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  ระบบLAN computer IP phone แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์  
  รายการซ่อม  
  การแจ้งซ่อมบำรุง  
  ระบบแจ้งซ่อมสามารถใช้งานได้แล้ว  

วันที่แจ้งซ่อม ประเภท อาคาร / ผู้แจ้ง / โทร ชั้น เลขที่ ลักษณะที่ชำรุด
12 พ.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ศูนย์อาหาร1 
นางสาว อารีรัตน์ เนาว์สุวรรณ
โทร.0980137962
  ห้องน้ำหญิง/ชาย - หลอดไฟผอมยาว เล็ก 7 หลอด - หลอดไฟหลุม จำนวน 4 หลอด  
12 พ.ย. 2561 งานระบบประปา  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นางสาว นงนุช คงสุวรรณ
โทร.7344
หอพักปาริชาต 3    ท่อน้ำห้องน้ำชั้น 6 ห้องที่ 2,3,4,5 ตัน ตอนนี้ยน้ำท่วมห้องน้ำแล้วค่ั 
9 พ.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  คณะศึกษาศาสตร์ 
นาย ว่อง ปาลรัตน์
โทร.3101
  เปลี่ยนหลอดไฟห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย และสาขาวิชาเทคโนโลยี่และการสื่อสาร 
9 พ.ย. 2561 งานระบบประปา  อื่นๆ 
นางสาว อรสา จันทสโร
โทร.0888302645
ใต้อัฐจารย์  น้ำไม่ไหลฝั่งซ้าย (ติดต่อแม่บ้านประจำสนาม0888302645) 
9 พ.ย. 2561 งานระบบประปา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
นาย จีราวัฒน์ ไชยศรี
โทร.1820
ห้องน้ำอาจารย์ชั้น 2    ท่อน้ำทิ้งรั่วซึม 
7 พ.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อาคาร 7 
นาย สมคิด อนุสุนชนัง
โทร.7450
โถงชั้น1 หลังที่นั่ง รปภ.    รบกวนเพิ่มปลั๊กเสียบอุปกรณ์ให้ รปภ. 1 ชุด เพื่อแก้ปัญหาใช้ร่วมกับปลั๊กเครื่องสแกนนิ้วมือทำงาน จนทำให้เครื่องสแกนดับ 
7 พ.ย. 2561 งานอื่นๆ   อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 
นางสาว ปวีณา วงษ์ภูเย็น
โทร.7455
4/5  -17404 หลังคารั่วฝ้าเพดานชำรุด -17411 หลังคารั่วฝ้าเพดานชำรุด -ห้องพักอาจารย์ 17400 หลังคารั่วฝ้าเพดานชำรุด -ทางเดินบันไดข้างห้องน้ำอาจารย์ หลังคารั่วฝ้าเพดานชำรุด -ชั้น 5 ทางเดินหน้าห้องเจ้าหน้าที่ หลังคารั่วฝ้าเพดานชำรุด 
6 พ.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 15 
นางสาว ปณิตา สุชลธารา
โทร.7451
15212  เพิ่มปลั๊กเสียบโปรเจคเตอร์ฝ้าเพดาน 1 จุด 
6 พ.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ว่าที่ร.ต. พิเชษฐา ขุมทอง
โทร.1116,0801364167
ในลิฟท์ฝั่งขวา    ชุดรางขั้วหลอดไฟแบบสั้นภายในลิฟท์ชำรุด 
30 ต.ค. 2561 งานอื่นๆ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นาง วรินทร์พร คามบุตร
โทร.1116 1117 1119
  ประตูกระจก ห้องปฏิบัติการ 13318 ผศ.สมชาย ผู้สอน 
24 ต.ค. 2561 งานระบบประปา  แฟลต 24 ยูนิต 
นาง ณัฐนันท์ ทองมาก
โทร.081-0975250
119  ฝาปิดวาวน้ำชำรุด ต่อท่อน้ำ ฝักบัวไม่มี 
2 ต.ค. 2561 งานงานสี  อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 15 
นางสาว ปณิตา สุชลธารา
โทร.7451
1,2,3,4    ราวบันไดอาคารเรียนรวม ตั้งแต่ชั้น 1-4 สีหลุด เป็นสนิม  
25 ก.ค. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาย สมศักดิ์ จันทสงค์
โทร.086-6892087
    ติดตั้งเพิ่ม 
25 มิย. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาง กนกวรรณ เอกเจริญกุล
โทร.0864600244
ลาง  140  ฝาคูชำรุด/บันไดห้องเก็บอุปกรณ์ 
12 มิย. 2561 งานระบบประปา  อื่นๆ 
นางสาว พรฤดี ผลชะนะ
โทร.7466
บ้านพักภายนอก  140/161  เปลี่ยนมิเตอร์ประปา เนื่องมิเตอร์มีปัญหา 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301