หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  รายการซ่อม  
  การแจ้งซ่อมบำรุง  
  ระบบแจ้งซ่อมสามารถใช้งานได้แล้ว  

วันที่แจ้งซ่อม ประเภท อาคาร / ผู้แจ้ง / โทร ชั้น เลขที่ ลักษณะที่ชำรุด
21 พ.ค. 2561 งานระบบประปา  สำนักหอสมุด  
นาง ธัญชนก อิงวิยะ
โทร.5512
  น้ำซึมจากพื้นชั้น 5 ลงมายังชั้น 4 บริเวณห้องน้ำผู้ชายชั้น 4 
21 พ.ค. 2561 งานอื่นๆ   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
นางสาว พรทิพย์ แสงกระจาย
โทร.091-0471740
?????????????????? 1 ?.17    ประตูเหล็กม้วนชำรุดใช้งานไม่ได้ ดึงเปิด-ปิดไม่ได้ 
21 พ.ค. 2561 งานงานไม้  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นางสาว นงนุช คงสุวรรณ
โทร.7344
หอพักปาริชาต 3    ลูกบิดหน้าห้อง 3515/บานพับตู้ห้อง 3407/กระเบื้องห้อง3813,3515 
21 พ.ค. 2561 งานระบบประปา  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นางสาว นงนุช คงสุวรรณ
โทร.7344
หอพักปาริชาต 3    ฝักบัวห้องน้ำชั้น 5 ห้องที่ 3/ชักโครกชั้น 8 กดไม่ลงห้องที่ 5,7/หัวชำระห้องน้ำชั้น 9 ห้องที่ 3 
21 พ.ค. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นางสาว นงนุช คงสุวรรณ
โทร.7344
หอพักปาริชาต 3    ไฟฟ้าหลังห้อง 3309,3515,3718,3508/ไฟฟ้ากลางห้อง 3213,3405/ไฟโต๊ะห้อง 3405/ไฟฟ้าห้องน้ำชั้น 5 /สวิซต์ไฟหลังห้องมดเข้าทำรัง/พัดลมห้อง 3405,3710,39012 
18 พ.ค. 2561 งานอื่นๆ   ศูนย์อาหาร1 
นางสาว อารีรัตน์ เนาว์สุวรรณ
โทร.0980137962
  -ขาโต๊ะเหล็กชำรุด จำนวน 3 ตัว ต้องเชื่อม 
15 พ.ค. 2561 งานระบบประปา  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นางสาว นงนุช คงสุวรรณ
โทร.7344
หอพักปาริชาต 3    พื้นห้องน้ำชั้น 2 และชั้น 3 ยาแนวหลุด 
9 พ.ค. 2561 งานอื่นๆ   อาคาร 7 
นาย ภานุมาศ บุญขวัญ
โทร.089-4646942
ชั้น3/ห้อง736-738    ของเดิมเสื่อมสภาพการใช้งาน 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301