หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  รายการซ่อม  
  การแจ้งซ่อมบำรุง  
  ระบบแจ้งซ่อมสามารถใช้งานได้แล้ว  

วันที่แจ้งซ่อม ประเภท อาคาร / ผู้แจ้ง / โทร ชั้น เลขที่ ลักษณะที่ชำรุด
19 ก.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ศูนย์อาหาร1 
นางสาว อารีรัตน์ เนาว์สุวรรณ
โทร.0980137962
    แผงหลอดไฟร้านส้มตำอิสลามชำรุด 
18 ก.ย. 2561 งานระบบประปา  อาคารละหมาด 
นาย กามารุดดีน อิสายะ
โทร.0950950899
    โถส้วมห้องนำ้ผู้หญิงกดแล้วน้ำไม่ลง 
18 ก.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อาคารละหมาด 
นาย กามารุดดีน อิสายะ
โทร.0950950899
    หลอดไฟยาวเพดานเสีย จำนวน 10 หลอด/หลอดไฟกลมในห้องน้ำผู้ชายเสียจำนวน 4 ดวง 
18 ก.ย. 2561 งานงานไม้  อาคารละหมาด 
นาย กามารุดดีน อิสายะ
โทร.0950950899
    ลูกบิดประตูห้องน้ผู้ชาย/ผู้หญิง/ห้องสำนักงาน/ 
18 ก.ย. 2561 งานอื่นๆ   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
นางสาว พรทิพย์ แสงกระจาย
โทร.061-1735197 อ.พัทรา
??????????????????    ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เปลี่่ยนกระเบื้องหลังคา โรงปั้นหลังใหญ่  
18 ก.ย. 2561 งานงานไม้  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นาย สรายุทธ แก้วจังหวัด
โทร.7341
หอพักปาริชาต1    ประตูห้องน้ำหลุดคับ 
18 ก.ย. 2561 งานระบบประปา  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นาย สรายุทธ แก้วจังหวัด
โทร.7341
หอพักปาริชาต1    ห้องน้ำชั้น 2ฝั่งคอมพิวเตอร์ท่อตัน 
18 ก.ย. 2561 งานระบบประปา  อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 
นางสาว ปวีณา วงษ์ภูเย็น
โทร.7455
4 ฝั่งดุริยางค์  ท่อตรงที่กดชักโครกหลุด  
18 ก.ย. 2561 งานระบบประปา  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นางสาว นงนุช คงสุวรรณ
โทร.7344
หอพักปาริชาต 3    ฝักบัวห้องอาบน้ำชั้น 9 ห้องที่ 2 และ 4 ชำรุด 
18 ก.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นางสาว นงนุช คงสุวรรณ
โทร.7344
หอพักปาริชาต 3    ไฟฟ้าห้องน้ำขั้น 6 เสีย 
18 ก.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  แฟลต 24 ยูนิต 
นางสาว จินตนา กสินันท์
โทร.0815417889
140/126  หลอดไฟขาด 
17 ก.ย. 2561 งานงานไม้  อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 
นางสาว พรทิพย์ แสงกระจาย
โทร.086-4615806
ชั้น 3 อ.17    ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการติดกลอนประตู+หูช้าง ณ ห้องเรียนปฏิบัติการดนตรีไทย ชั้น 3 อ.17 ด่วนค่ะ..ขอบคุณค่ะ 
17 ก.ย. 2561 งานงานไม้  อื่นๆ 
นาย ว่อง ปาลรัตน์
โทร.3101
  เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องพักอาจารย์ 
17 ก.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ศูนย์อาหาร1 
นางสาว อารีรัตน์ เนาว์สุวรรณ
โทร.0980137962
  ไฟร้านก๋วยเตี๋ยวป้าอ้อม เสีย 
17 ก.ย. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นางสาว ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์
โทร.0887902493
หลังบ้าน  140/93  หลังคาแตก ไม้ฝาฝนังผุ ไม่แน่ใจว่าระบบไฟฟ้ายังเดินอยู่หรือไม่เกรงว่าไฟฟ้าจะรั่ว หากปล่อยทิ้งไว้ค่ะ  
17 ก.ย. 2561 งานอื่นๆ   อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 
นาย ไพโรจน์ เอียดเมือง
โทร.1707
ชั้น 2     ราวกั้นบานกระจก ชั้น 2 หลุดทั้งชุด ต้องการช่างเข้ามาดูด่วน 
17 ก.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  อื่นๆ 
นาย ว่อง ปาลรัตน์
โทร.3101
ล่าง    เปลี่ยนหลอดไฟ 
17 ก.ย. 2561 งานระบบประปา  อื่นๆ 
นาย ภานุมาศ บุญขวัญ
โทร.089-4646942
ห้องน้ำห้องop1    ตัวรับน้ำของชักโคลกชำรุดมีการเเตกหักจากเเรงดันน้ำ 
15 ก.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ศูนย์อาหาร1 
นางสาว อารีรัตน์ เนาว์สุวรรณ
โทร.0980137962
1,2    -ติดตั้งกล่องกรอบสวิตท์เปิดปิดพัดลมทุกจุดภายในศูนย์อาหาร 
14 ก.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นาย สรายุทธ แก้วจังหวัด
โทร.7341
ชั้น4หอพักปาริชาต1    ปลั๊กไฟตู้น้ำเสีย  
14 ก.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นาย สรายุทธ แก้วจังหวัด
โทร.7341
ชั้น4หอพักปาริชาต1    หลอดดับๆติด 
14 ก.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
นาย สรายุทธ แก้วจังหวัด
โทร.7341
    หลอดไฟห้องน้ำชั้น5 ฝั่งว.ค.และศูนย์คอม 
14 ก.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  หอประชุมปาริชาต 
นาย กรวิทย์ ดำศรี
โทร.0902309906
ห้องน้ำชายหญิงและด้านล่าง    ทำกล่องครอบสวิตซ์เปิดปิดพัดลมทั้งหมด 
14 ก.ย. 2561 งานอื่นๆ   อาคาร 7 
นางสาว สุทิศา มีแก้ว
โทร.7918
ฝ่ายการคลังฯ(บัญชี) ชั้น 2    เครื่องปรับอากาศมีหนูเข้ามาปัสสาวะ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ขอความอนุเคราะห์ทำตะแกรงคลุมเครื่องปรับอากาศกันหนู 
12 ก.ย. 2561 งานงานไม้  อาคาร 7 
นางสาว วัลลภา ชูเมือง
โทร.7800
4 ห้องหัวหน้าฝ่ายแผนงาน  รื้อป้ายห้องหัวหน้าฝ่านแผนงาน และ เจาะผนังเพื่อแขวนนาฬิการ 
12 ก.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  สำนักหอสมุด  
นาง ธัญชนก อิงวิยะ
โทร.5411
ชั้น 4    ระบบไฟฟ้าเดินเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สม่ำเสมอ 
12 ก.ย. 2561 งานระบบไฟฟ้า  ศูนย์อาหาร1 
นางสาว อารีรัตน์ เนาว์สุวรรณ
โทร.7418
  หม้อลวกช้อนชำรุด 2 ตัว 
25 ก.ค. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาย สมศักดิ์ จันทสงค์
โทร.086-6892087
    ติดตั้งเพิ่ม 
28 มิย. 2561 งานงานสี  อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 15 
นางสาว ปณิตา สุชลธารา
โทร.7451
1,2,3,4    สีราวบันไดอาคารเรียนรวม 15 หลุดลอกทำให้เป็นสนิมไม่สวยงาม 
25 มิย. 2561 งานอื่นๆ   อื่นๆ 
นาง กนกวรรณ เอกเจริญกุล
โทร.0864600244
ลาง  140  ฝาคูชำรุด/บันไดห้องเก็บอุปกรณ์ 
12 มิย. 2561 งานระบบประปา  อื่นๆ 
นางสาว พรฤดี ผลชะนะ
โทร.7466
บ้านพักภายนอก  140/161  เปลี่ยนมิเตอร์ประปา เนื่องมิเตอร์มีปัญหา 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301