e-mail:
Pass:
    
   
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน

* บุคลากรม.ทักษิณ ใช้ IPASS


 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม


ชื่อโครงการ
ยังไม่มีภาพกิจกรรม

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555