e-mail:
Pass:
    
   
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน

* บุคลากรม.ทักษิณ ใช้ IPASS


 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรม
 
ชื่อหลักสูตร วิทยาเขต วันที่ / เวลา จำนวนที่ว่าง หมายเหตุ
ยังไม่มีหลักสูตรอบรม


หลักสูตรอบรมที่ผ่านไปแล้ว

ชื่อหลักสูตร วิทยาเขต วันที่ / เวลา จำนวนที่รับสมัคร หมายเหตุ
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  27 พ.ย. 2556 - 27 พ.ย. 2556
เวลา 9.00-16.00 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ TSU Learning
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  18 ธ.ค. 2556 - 18 ธ.ค. 2556
เวลา 13.00-16.00 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคนิคการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์(บุคลากร)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  15 ม.ค. 2557 - 15 ม.ค. 2557
เวลา 13.00-16.30 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 YOUNG WEB DESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  6 มีค. 2557 - 7 มีค. 2557
เวลา 8.30-16.30 น.
40 กรอกแบบสอบถาม
 ค่ายคอมพิวเตอเร์สำหรับเยาวชน TSU CYBERCAMP 2014
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  22 มีค. 2557 - 24 มีค. 2557
เวลา 8.30-17.00 น.
60 กรอกแบบสอบถาม
 ค่ายโปรแกรมเมอร์สำหรับเยาวชน (VB-CAMP 2014) การเขียนโปรแกรมและเกมด้วยภาษา Visual Basic 28-30 มีนาคม 2557
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  28 มีค. 2557 - 30 มีค. 2557
เวลา 8.30-17.30 น.
60 กรอกแบบสอบถาม
 การสร้างการ์ตูน Animation 2014
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  31 มีค. 2557 - 2 เมย. 2557
เวลา 8.30-17.00 น.
40 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  18 มิย. 2557 - 18 มิย. 2557
เวลา 13.00-16.00 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสปอตโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ (สำหรับบุคลากร )
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  8 ก.ค. 2557 - 8 ก.ค. 2557
เวลา 8.30-17.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  16 ก.ค. 2557 - 16 ก.ค. 2557
เวลา 8.30-17.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การตกแต่งรูปภาพและตัดต่อวีดีโอ
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  23 ก.ค. 2557 - 23 ก.ค. 2557
เวลา 8.00-17.00 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 การใช้งานระบบ TSU e-Learning
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  3 ก.ย. 2557 - 8 ก.ย. 2557
เวลา 11.00-12.00 น.
200 กรอกแบบสอบถาม
 การสร้างความร่วมมือด้านผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์สังกัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษืณ วิทยาเขตสงขลา
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  11 ก.ย. 2557 - 11 ก.ย. 2557
เวลา 10.00-14.00 น.
25 กรอกแบบสอบถาม
 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows และการลง โปรแกรมพื้นฐานสำหรับนิสิต
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  16 ก.ย. 2557 - 16 ก.ย. 2557
เวลา 9.00-12.00 น.
41 กรอกแบบสอบถาม
 การระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการดำเนินงาน (e-Plan)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  21 ต.ค. 2557 - 21 ต.ค. 2557
เวลา 9.00-12.00 น.
40 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดดั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปและการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(สำหรับนิสิต)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  29 ต.ค. 2557 - 29 ต.ค. 2557
เวลา 13.00-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (บุคลากร)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  31 ต.ค. 2557 - 31 ต.ค. 2557
เวลา 9.00-16.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ?หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel?(สำหรับนิสิต)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  5 พ.ย. 2557 - 5 พ.ย. 2557
เวลา 13.00-17.00 น.
50 กรอกแบบสอบถาม
 การซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  5 พ.ย. 2557 - 5 พ.ย. 2557
เวลา 9.00-12.00 น.
40 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013(สำหรับนิสิต)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  12 พ.ย. 2557 - 12 พ.ย. 2557
เวลา 13.00-17.00 น.
50 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การตกรูปภาพด้วย Adobe Photoshop(สำหรับนิสิต)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557
เวลา 13.00-17.00 น.
50 กรอกแบบสอบถาม
 ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม SPSS (สำหรับนิสิต)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  22 พ.ย. 2557 - 22 พ.ย. 2557
เวลา 8.30-16.30 น.
40 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการ 1
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  27 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557
เวลา 9.00-16.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน TSU e-Learning (สำหรับบุคลากร)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  9 ม.ค. 2558 - 9 ม.ค. 2558
เวลา 9.00-12.00 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (สำหรับบุคตลากร)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  22 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558
เวลา 9.00-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education(สำหรับบุคลากร)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  30 ม.ค. 2558 - 30 ม.ค. 2558
เวลา 9.00-12.00 น.
40 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education (สำหรับบุคลากร)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  30 ม.ค. 2558 - 30 ม.ค. 2558
เวลา 9.00-12.00 น.
40 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอน TSU e-Learning"
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  11 ก.พ. 2558 - 11 ก.พ. 2558
เวลา 13.00-16.00 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน (ตำรวจ)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  26 ก.พ. 2558 - 27 ก.พ. 2558
เวลา 13.00-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Site
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  11 มีค. 2558 - 11 มีค. 2558
เวลา 8.30-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการสร้างสื่อ E-Learning บทเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์(บุุคลทั่วไป)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  26 มีค. 2558 - 27 มีค. 2558
เวลา 8.30-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม SPPS (นิสิต)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  28 มีค. 2558 - 28 มีค. 2558
เวลา 9.00-16.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรมSony Vegas( โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสตรีทุ่งสงกับมหาวิทยาลัยทักษิณ)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  30 มีค. 2558 - 31 มีค. 2558
เวลา 8.30-16.30 น.
40 กรอกแบบสอบถาม
 การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver (เลื่อนการอบรมอย่างไม่มีกำหนด)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  23 เมย. 2558 - 24 เมย. 2558
เวลา 8.30-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 การตกรูปภาพด้วย Adobe Photoshopให้แก่นิสิต
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  25 เมย. 2558 - 25 เมย. 2558
เวลา 8.00-12.00 น.
50 กรอกแบบสอบถาม
 การสร้างวัตถุสามมิติด้วยโฮโลแกรม (เลื่อนการอบรมอย่างไม่มีกำหนด)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  29 เมย. 2558 - 30 เมย. 2558
เวลา 8.30-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กนิกส์ ด้วย Adobe Captivate
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  7 พ.ค. 2558 - 8 พ.ค. 2558
เวลา 8.30-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) (บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558
เวลา 9.00-12.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 การสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  28 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558
เวลา 8.30-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 การติดตั้งและบริหารจัดการ Web Server บน Linux CentOS
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  3 มิย. 2558 - 5 มิย. 2558
เวลา 8.30-16.30 น.
25 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย GoogleForm
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  11 มิย. 2558 - 11 มิย. 2558
เวลา 8.30-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป (TSU CMS) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  23 มิย. 2558 - 23 มิย. 2558
เวลา 9.00-12.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 การใช้งานระบบถ่ายทอดสดผ่าน YouTube Live (บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  24 มิย. 2558 - 24 มิย. 2558
เวลา 8.30-12.00 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสำหรับตำรวจในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558
เวลา 8.30-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Joomla CMS
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  27 ก.ค. 2558 - 29 ก.ค. 2558
เวลา 8.30-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ E-Learning บทเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  28 ก.ค. 2558 - 28 ก.ค. 2558
เวลา 8.30-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการ YOUNG WEB DESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  20 ส.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558
เวลา 8.30-16.30 น.
40 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการ YOUNG WEB DESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  9 ก.ย. 2558 - 10 ก.ย. 2558
เวลา 8.30-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากร
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  9 ก.ย. 2558 - 9 ก.ย. 2558
เวลา 9.00-16.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 การซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  12 ต.ค. 2558 - 12 ต.ค. 2558
เวลา 9.00-16.00 น.
45 กรอกแบบสอบถาม
 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows และลงโปรแกรมพื้นฐานสำหรับนิสิต
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558
เวลา 9.00-16.00 น.
45 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน TSU e-Learning (สำหรับนิสิต)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  11 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558
เวลา 13.00-17.00 น.
40 กรอกแบบสอบถาม
 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน TSU e-Learning (สำหรับบุคลากร)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  11 พ.ย. 2558 - 11 พ.ย. 2558
เวลา 12.00-15.00 น.
40 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสำหรับตำรวจในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  15 ม.ค. 2559 - 15 ม.ค. 2559
เวลา 8.30-16.30 น.
50 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (e-Conference)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  27 ม.ค. 2559 - 27 ม.ค. 2559
เวลา 13.00-17.00 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานgoogle apps for education
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  1 ก.พ. 2559 - 2 ก.พ. 2559
เวลา 8.30-16.30 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานgoogle apps for education
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  1 ก.พ. 2559 - 2 ก.พ. 2559
เวลา 8.30-16.30 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบ TSU Learning สำหรับอาจารย์"
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  3 ก.พ. 2559 - 3 ก.พ. 2559
เวลา 13.00-14.30 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา กศน
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  15 ก.พ. 2559 - 29 ก.พ. 2559
เวลา 13.00-17.00 น.
80 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (e-Conference)(สงขลา)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  17 ก.พ. 2559 - 17 ก.พ. 2559
เวลา 10.00-14.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Dreamweaver
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  21 มีค. 2559 - 22 มีค. 2559
เวลา 8.30-16.30 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Google Classroom
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  25 มีค. 2559 - 25 มีค. 2559
เวลา 8.30-16.30 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมการออกแบบและตกแต่งสื่อสิ่งพิมพ์ให้น่าสนใจ
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  29 มีค. 2559 - 29 มีค. 2559
เวลา 8.30-16.30 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมการผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Captivate
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  4 เมย. 2559 - 5 เมย. 2559
เวลา 8.30-16.30 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  21 เมย. 2559 - 21 เมย. 2559
เวลา 8.30-16.30 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (เบิ้องต้น)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  21 เมย. 2559 - 22 เมย. 2559
เวลา 8.30-16.30 น.
10 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ e-Learning บทเรียนออนไลน์ บนเว็บไซต์
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  28 เมย. 2559 - 28 เมย. 2559
เวลา 8.30-17.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมการสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งชำนาญการ
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  12 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559
เวลา 8.30-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  25 พ.ค. 2559 - 30 พ.ค. 2559
เวลา 8.30-16.30 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows ๑๐ และการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  27 พ.ค. 2559 - 27 พ.ค. 2559
เวลา 8.30-16.30 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  30 พ.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559
เวลา 8.30-17.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมการใช้งานเว็บไซต์ระบบ CMS(สำหรับบุคลากร)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  2 มิย. 2559 - 2 มิย. 2559
เวลา 8.30-16.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการYOUNG WEBDESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ (สำหรับเยาวชน)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  6 มิย. 2559 - 7 มิย. 2559
เวลา 8.30-16.30 น.
40 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการความร่วมมือบุคลากรด้านโสตทัศนศึกษา(บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  22 มิย. 2559 - 22 มิย. 2559
เวลา 10.00-12.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการสร้างความร่วมมือด้านผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  22 มิย. 2559 - 22 มิย. 2559
เวลา 10.00-14.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้งาน TSU Google Apps for Education (บุคลากรมหาิทยาลัยทักษิณ)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  23 มิย. 2559 - 23 มิย. 2559
เวลา 9.00-12.00 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการ IT ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และการใช้งาน Google Drive (สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  24 มิย. 2559 - 24 มิย. 2559
เวลา 8.30-12.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (TSU CMS)"
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  15 ก.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559
เวลา 8.30-12.00 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูต ตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  25 ส.ค. 2559 - 26 ส.ค. 2559
เวลา 8.30-16.30 น.
40 กรอกแบบสอบถาม
  การใช้งานอินเตอร์เน็ตบน Smart Phone สำนักคอมพิวเตอร์ (นิสิต บุคลากรในมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  31 ส.ค. 2559 - 31 ส.ค. 2559
เวลา 12.15-15.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  1 ก.ย. 2559 - 12 ก.ย. 2559
เวลา 13.00-17.00 น.
65 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมการใช้งานระบบ TSU Google Apps for Education (สำหรับนิสิต)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  20 ธ.ค. 2559 - 20 ธ.ค. 2559
เวลา 9.00-11.30 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education (สำหรับนิสิต)
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
พัทลุง  25 ม.ค. 2560 - 25 ม.ค. 2560
เวลา 13.00-17.00 น.
20 กรอกแบบสอบถาม
 โครงการอบรมการใช้งาน Google Drive
[ค่าใช้จ่าย] [รายละเอียดโครงการ]
สงขลา  30 ม.ค. 2560 - 30 ม.ค. 2560
เวลา 9.00-12.00 น.
30 กรอกแบบสอบถาม
  
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555