ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ (e-Performance)

เจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งาน
หมายเหตุ

* ระบบ e-Performance ไม่เหมาะที่จะใช้บนบราวเซอร์ Safari

ใช้บัญชีผู้ใช้ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ(iPass)
แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร 4304, 4307

**โปรแกรมช่วยเหลือผู้ใช้งานระยะไกล (TeamViewer)

ขณะนี้ระบบยังไม่เปิดให้บริการในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ โดยสามารถใช้บริการได้เฉพาะในส่วนการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์