ภารกิจยานพาหนะ แจ้งให้ผู้บริการทราบ

03 สิงหาคม 2560 16:17:43 น.

เรื่องระบบการจองรถ ทางฝ่ายยานพาหนะ เปิดการรับจองรถ ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.- 16.00 น. ในวันเวลาราชการเท่านั้น ขอบคุณคับ