ยานพาหนะ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา เนื่องด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 15-17 กันยายน 2560

19 กันยายน 2560 13:17:42 น.

ประกาศยานพาหนะ วิทยาเขตสงขลาได้จัดบริการยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 15-17 กันยายน 2560  มีการใช้รถเป็นจำนวนมาก อาจจะไม่เพียงพอในวันเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ     เพิ่มเติม...