การติดต่อภารกิจงานยานพาหนะ(วิทยาเขตสงขลา)

25 กันยายน 2560 07:55:20 น.

การติดต่อภารกิจงานยานพาหนะ 1.หมายเลขภายนอก 074-317-600 ต่อ 7460 หมายเลขภายใน 7460 2.พนักงานจัดยานพาหนะ นายเสงี่ยม เอกกระจาย 081-092-5629 3. พนักงานช่วยจัดยานพาหนะ นายวรพจน์ ฮั่นศิริ 0897353339 4. หัวหน้าภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นายสุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ 089-197-0937 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้