ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน
ของดการให้บริการยานพาหนะวิทยาเขตสงขลาระหว่างวันที่ 26-27 เดือนสิงหาคม 2560
เนื่องด้วยกลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัยวิทยาเขตสงขลาได้จัดโครงอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานขับรถประจำปี พ.ศ.2560 ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ดังนั้นทางกลุ่มภารกิจยานพาหนะจึงไม่สามารถให้บริการในช่วงวันดังกล่าวได้ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
13 กรกฎาคม 2560 18:16:08 น.
การติดต่อภารกิจงานยานพาหนะ
การติดต่อภารกิจงานยานพาหนะ 1.หมายเลขภายนอก 074-317-600 ต่อ 7460 หมายเลขภายใน 7460 2.พนักงานจัดยานพาหนะ นายเสงี่ยม เอกกระจาย 081-092-5629 3. พนักงานช่วยจัดยานพาหนะ นายวรพจน์ ฮั่นศิริ 0897353339 4. หัวหน้าภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นายสุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ 089-197-0937 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
12 กรกฎาคม 2560 15:27:37 น.