ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน
เนื่องด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 (วิทยาเขตสงขลา)
ยานพาหนะ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา เนื่องด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560
25 กันยายน 2560 13:44:36 น.
แจ้งการขอใช้รถการเรียนการสอน(วิทยาเขตสงขลา)
กรณีการขอใช้รถการเรียนการสอน ขอให้ทางผู้ขอรับบริการแจ้งรายชื่อมาในระบบการจองรถ เพื่อทางฝ่ายยานพาหนะจะได้จัดรถให้เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนผู้รับบริการทุกท่าน .....ขอบคุณคับ.....
25 กันยายน 2560 07:51:50 น.
แจ้งวัน ที่มีการจัดสรรยานพาหนะเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)
-ไม่มีข้อมูล-
21 กันยายน 2560 09:14:04 น.
การติดต่อภารกิจงานยานพาหนะ(วิทยาเขตสงขลา)
การติดต่อภารกิจงานยานพาหนะ 1.หมายเลขภายนอก 074-317-600 ต่อ 7460 หมายเลขภายใน 7460 2.พนักงานจัดยานพาหนะ นายเสงี่ยม เอกกระจาย 081-092-5629 3. พนักงานช่วยจัดยานพาหนะ นายวรพจน์ ฮั่นศิริ 0897353339 4. หัวหน้าภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นายสุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ 089-197-0937 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
25 กันยายน 2560 07:55:20 น.
การแก้ปัญหาการเข้าใช้งานสำหรับวิทยาเขตพัทลุง
คลิกหัวข้อข่าวเพื่อดูรายละเอียด
22 กันยายน 2560 13:01:25 น.
ขอความกรุณาผู้ใช้บริการระบบตอบแบบสอบถาม
ขอความกรุณาผู้ใช้บริการระบบจองยานพาหนะตอบแบบสอบ เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
22 กันยายน 2560 12:55:22 น.
ขอความร่วมมือ
เมื่อท่านกรอกข้อมูลในระบบขอรถเรียบร้อยแล้ว กรุณาเช็คขอมูลของท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการขอใช้รถของท่าน
22 กันยายน 2560 12:55:28 น.
ระเบียบการใช้รถไปสนามบิน
การขอรถเพื่อให้รถไปส่งที่สนามบินในกรณีเดินทางไปราชการต้องแนบหรือส่งเอกสารที่ได้รับอนุมัติไปราชการมายังภาระกิจยานพาหนะด้วยทุกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งจ่ายรถ หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 7460
22 กันยายน 2560 12:55:34 น.