หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นางอรพิน ทิพย์เดช  
หน่วยงาน  คณะศึกษาศาสตร์
เบอร์โทรภายใน  3601
ประเภท  
เบอร์โทรที่เสีย  3605
Serial No.  null
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  18 พ.ค. 2558
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  ไม่มีสัญาณเสียงเลย
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301