หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายมารุต คงแก้ว  
หน่วยงาน  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทรภายใน  4105
ประเภท  
Serial No.  null
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  6 พ.ค. 2558
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  อินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ใช้ไม้ได้
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301