หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายชาญณรงค์ คงทน  
หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์โทรภายใน  7259
ประเภท  
เบอร์โทรที่เสีย  7257
Serial No.  null
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  6 พ.ค. 2558
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  ไฟไม่ติด (ทดลองเปลี่ยนสายอะแดปเตอร์ของเครื่องอื่นแล้ว ตัวเครื่องยังใช้ได้)
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301