หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นางสุมาลี จันทร์ผลึก  
หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์โทรภายใน  7250
ประเภท  
เบอร์โทรที่เสีย  7251
Serial No.  null
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  23 มีค. 2558
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  ไม่มีสัญญารอินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์เข้า
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301