หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายวินัย เกษรสวัสดิ์  
หน่วยงาน  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทรภายใน  0876335351
ประเภท  
เบอร์โทรที่เสีย  7146
Serial No.  null
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  3 มีค. 2558
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  โทรศัพท์โทรเข้าไม่ติด โทรออกปกติ
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301