หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายอุดมพร ดำเอียด  
หน่วยงาน  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทรภายใน  7111
ประเภท  
เบอร์โทรที่เสีย  7117
Serial No.  null
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  20 ม.ค. 2558
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  ติดบ้างดับบ้าง
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301