หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  น.ส.จิราพร คงแก้ว  
หน่วยงาน  ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทรภายใน  086-5515430
ประเภท  
เบอร์โทรที่เสีย  8505
Serial No.  null
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  19 ธ.ค. 2557
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  โทรออกไม่ได้ มีเสียงสัญญาญดังเหมือนสายไม่ว่างตลอดเวลา ตอนมีสายเข้าไม่มีเสียงเรียก แต่คนที่โทรเข้ามาแจ้งว่าสายว่าง
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301