หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  น.ส.ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย  
หน่วยงาน  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรภายใน  7210
ประเภท  
เบอร์โทรที่เสีย  7212
Serial No.  null
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  18 ธ.ค. 2557
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ขึ้นข้อความว่า Configuring CM List ตลอดเลย แต่อินเตอร์เน็ตของเครื่องคอมที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ใช้ได้
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301