หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายชาญณรงค์ คงทน  
หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์โทรภายใน  7250
ประเภท  
เบอร์โทรที่เสีย  7251
Serial No.  null
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  17 ธ.ค. 2557
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  หน้าจอ ขึ้นคำว่า Configuring IP Via DACP อยู่ตลอดเวลา มีอาการตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ (ทำการทดสอบถอดปลั้กไฟ ปลั้กสัญญาณแล้วก็ยังมีอาการเช่นเดิม)
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301