หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายวินัย เกษรสวัสดิ์  
หน่วยงาน  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทรภายใน  0876335351
ประเภท  
เบอร์โทรที่เสีย  ?????????
Serial No.  null
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  8 ธ.ค. 2557
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  โทรออก-เข้าไม่ได้
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301