หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล  
หน่วยงาน  สำนักคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรภายใน  3102
ประเภท  
Serial No.  null
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  19 มิย. 2557
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย และระบบโทรศัพท์ที่ อาคารพิกุลทองได้
รายละเอียดการซ่อม  เนื่องจากสายปลั๊กไฟฟ้ามีปัญหา เลยทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ (ได้ดำเนินการต่อให้สมารถใช้งานได้ก่อน รอเปลี่ยนสายปลั๊กไฟฟ้า)
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301