หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  น.ส.ปิยนุช อินทร์ทองแก้ว  
หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์โทรภายใน  7250
ประเภท  
เบอร์โทรที่เสีย  7256
Serial No.  null
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  6 มิย. 2557
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  เสียบต่อสายไฟไม่เข้า
รายละเอียดการซ่อม   เนื่องจาก adapter ip phone เสีย รุ่น 7912
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301