หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  น.ส.อารยา ดำเรือง  
หน่วยงาน  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทรภายใน  7112
ประเภท  
เบอร์โทรที่เสีย  7011
Serial No.  null
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  29 พ.ค. 2557
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  ไม่มีสัญญาณ
รายละเอียดการซ่อม  เนื่องจาก adapter และเครื่อง ip phone เสีย รุ่น 7912
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301