หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นางสรัญญา จารุวรรณโน  
หน่วยงาน  ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
เบอร์โทรภายใน  7311
ประเภท  โทรศัพท์เสีย
เบอร์โทรที่เสีย  
วันที่แจ้งซ่้อม  1 ส.ค. 2560
อาการ  
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301