หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายวชิราวุฒิ หัวเพชร  
หน่วยงาน  คณะนิติศาสตร์
เบอร์โทรภายใน  5200 ???? 5201
Serial No.  38779265908
รหัสครุภัณฑ์  
วันที่แจ้งซ่้อม  20 เมย. 2558
อาการเสีย  -Virus
อาการอื่นๆ  คอมพิวเตอร์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301